Over Michel Vols

Michel Vols beheert de site www.openbareorderecht.nl. Hij is te bereiken op mvols@openbareorderecht.nl.

Curriculum Vitae

Prof. mr. dr. Michel Vols is als hoogleraar Openbare-orderecht verbonden aan de Universiteit van Groningen en als onderzoeker actief binnen het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV). Hij verricht onderzoek naar handhaving van de openbare orde en de aanpak van overlast.

Dit onderzoek wordt onder meer gefinancieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): Vols verkreeg in 2015 een VENI-subsidie. Voor zijn wetenschappelijk werk ontving Vols in 2016 zowel de Gratama Wetenschapsprijs als het Nicolaas Mulerius Stipendium. Vols is in 2016 benoemd als lid van de Young Academy Groningen,  “the club for the University’s most talented, enthusiastic and ambitious young researchers“.

Hij is als research associate verbonden aan de Birmingham City University en was visiting scholar aan de Universiteit Gent, Bristol University, de University of Puerto Rico, de University of Cape Town en de Bar Ilan University (Tel Aviv). In 2012 richt Vols het International Research Network on Law and Anti-Social Behaviour op. Hij is sinds 2014 een van de chairs van het Housing Law Research Network binnen het European Network on Housing Research. Samen met Julian Sidoli is hij (founding) editor van de boekserie Studies in Housing Law (Eleven Publishing).

Vols promoveerde in 2013 op zijn onderzoek naar ‘Woonoverlast en het recht op privéleven. De aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland, Wales en België‘. Vols studeerde eerder aan de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid voltooide hij in 2008 (cum laude) de onderzoeksmaster Functionaliteit van het Recht. In 2009 rondde Michel de opleiding wijsbegeerte af. Tijdens zijn studie was Michel voorzitter van de Groninger Studentenbond (GSb), lid van het bestuur van Studium Generale, voorzitter van het Groninger Politiek Jongeren Kontakt, lid van de Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid en lid van de Universiteitsraad van de RUG. In 2006 werkte hij als onderzoeker bij de Wiardi Beckman Stichting in Amsterdam, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid (PvdA).

Vols was nauw betrokken bij het door de KNAW gefinancieerde ESCAPE-project, waar hij in een team voor het COOV een tool voor verrijkte publicaties ontwikkelde. Daarvoor ontving hij in 2011 van de SURFfoundation een prijs voor de beste verrijkte publicatie. Hij won in 2013 de publieksronde van de door Hiil georganiseerde wedstrijd voor het meest innovatieve juridische idee wereldwijd.

Michel is sinds 2009 redacteur van het tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten Daarnaast verricht hij voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken (de voormalige VROM-inspectie) onderzoek naar de aanpak van woonoverlast en geeft hij trainingen over de aanpak van woonoverlast, verloedering en huisjesmelkers voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Hij onderhoudt de site www.openbareorderecht.nl.

Publicaties

 1. Vols, M. & Schmid, C.U. (Eds.) (2019), Houses, Homes and the Law, Den Haag: Eleven Publishing.
 2. Stobbs, N. Bartelds, L.B. & Vols, M. (Eds.) (2019), The Methodology and Practice of Therapeutic Jurisprudence, Durham North Carolina: Carolina Academic Press.
 3. Koornstra, J., Roorda, B., Vols, M. & Brouwer, J.G. (2019), Bestrijding van Outlaw Motorcycle Gangs, Apeldoorn: Politie & Wetenschap.
 4. Vols, M. & Sidoli del Ceno (Eds.) (2018), People and Buildings: Comparative Housing Law, Den Haag: Eleven Publishing.
 5. Vols, M., Hof, J.P. & Brouwer, J.G. (2017), De aanpak van malafide pandeigenaren & de handhaving van de Woningwet, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 6. Sidoli del Ceno, J. & M. Vols (Eds.) (2017), Regulating the City: Contemporary Urban Housing Law, Den Haag: Eleven Publishing.
 7. Vols, M. (2013), Woonoverlast en het recht op privéleven. De aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland, Wales en België, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, (diss.), 292 pp.
 8. Vols, M. et al. (2006), Tilburg doorgezaagd. Lessen uit de zesde stad van Nederland, Amsterdam: Wiardi Beckman Stichting.

Special issues of journals

 1. Wexler, D.B., Perlin, M.L., Vols, M. Spencer, P. & Stobbs, N. (Eds.) (2016) Current Issues in Therapeutic Jurisprudence, Queensland University of Technology Law Review Vol. 16(3), 129 pp.

 Refereed articles

 1. Post, C., Vols, M. & Brouwer, J.G. (2019), Registratie van prostituees en het recht op privacy, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM/NJCM-bull.), nr. 3, pp. 287-305.
 2. Vols, M. (2019), European law and private evictions: property, proportionality and vulnerable people, European Review of Private Law, nr. 4, pp. 719-752.
 3. Vols, M., Van Dijck, G. & Van der Vorm, B. (2019), Mythes en waarheden over kansen voor juridisch onderzoek bij NWO, Nederlands Juristenblad, 18, pp. 1319-1325.
 4. Vols, M. & Belloir, A.C. (2019), Tackling Rogue Landlords and Substandard Housing: The Legal Instruments at the Disposition of Local Authorities and their Effectiveness. What can we learn from the Dutch?, Journal of Property, Planning and Environmental Law, 11(1), pp. 2-19.
 5. Medvedeva, M., Vols, M. & Wieling, M. (2019), Using machine learning to predict decisions of the European Court of Human Rights, Artificial Intelligence and Law, https://doi.org/10.1007/s10506-019-09255-y, pp. 1-30.
 6. Vols, M. & Boer de, R. (2018), De Huisvestingswet 2014 en de aanpak van misstanden rondom kamerverhuur en –bewoning, De Gemeentestem, 2018/99, pp. 516-526.
 7. Tuk, M.I & Vols, M. (2018) Ondermijning en het openbare-orderecht, Nederlands Juristenblad, 1190, pp. 1704-1711.
 8. Post, C., Brouwer, J.G. & M. Vols (2018) Regulation of Prostitution in the Netherlands: Liberal Dream or Growing Repression?, The European Journal on Criminal Policy and Research, Vol 24, pp. 1-20.
 9. Bruijn, L.M., Vols, M & Brouwer, J.G. (2018) Home closure as a weapon in the Dutch war on drugs: Does judicial review function as a safety net?, International Journal of Drug Policy, pp. 137-147.
 10. Vols, M. & Fick, S. (2017), Using Eviction to Combat Housing-related Crime and Anti-social Behaviour in South Africa and the Netherlands, South African Law Journal, Vol. 134, nr. 2, pp. 327-360.
 11. Cramer, R. & Vols, M. (2016) Hoarding disorder and the legal system: a comparative analysis of South African and Dutch law, International Journal for Law and Psychiatry, 49, pp. 114–123.
 12. Vols, M. & Minkjan, N. (2016) Huurachterstand, huisuitzetting en rechterlijke besluitvorming, Recht der Werkelijkheid, Vol 37, nr. 2, pp. 9-30.
 13. Vols, M. (2016), Slecht huurderschap, gedragsaanwijzingen en het huurrecht, Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht, Vol 32, nr. 7, pp. 214-223.
 14. Fick, S. & Vols, M. (2016) Best protection against eviction? A Comparative Analysis of Protection against Evictions in the European Convention on Human Rights and the South African Constitution, European Journal of Comparative Law and Governance, 3, pp. 40-69.
 15. Vols, M., Kiehl, M. & Sidoli del Ceno, J. (2016) Burenrecht en onrechtmatige hinder in de stad van de 21e eeuw, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie, nr. 7098, pp. 2006-2012.
 16. Vols, M. & Hof, J.P. (2016) Malafide pandeigenaren en de Woningwet, Tijdschrift voor Bouwrecht, no. 2, pp. 108-120.
 17. Vols, M. (2015) Over nabuurhaat en nabuurhaat (preadvies Jonge Nederlandse Juristenvereniging), Nederlands Juristenblad, nr. 42, pp. 2926-2934.
 18. Vols, M. & Bruiijn, L.M. (2015), De strijd van de burgemeester tegen drugscriminaliteit. Een eerste statistische analyse van de toepassing van artikel 13b Opiumwet, Netherlands Administrative Law Library (NALL), October 2015, pp. 1-23.
 19. Vols, M. & M. Kiehl (2015), Balancing tenants’ rights while addressing neighbour nuisance in Switzerland, Germany and the Netherlands, European Property Law Journal, Vol. 4(2), pp. 1-30.
 20. Vols, M., Tassenaar, P.G. & Jacobs, J.P.A.M. (2015), Dutch Courts and Housing Related Anti-social Behaviour. A first statistical analysis of legal protection against eviction, International Journal of Law in the Built Environment, 2., pp. 148-161.
 21. Vols, M., Kiehl, M. & Sidoli del Ceno, J. (2015), Human Rights and Protection against Eviction in Anti-social Behaviour Cases in the Netherlands and Germany, European Journal of Comparative Law and Governance, 2, pp. 156-181.
 22. Vols, M. (2015), Artikel 8 EVRM en de gedwongen ontruiming van de huurwoning vanwege overlast, WR Tijdschrift voor huurrecht, 2, pp. 55-62.
 23. Sidoli del Ceno, J., Vols, M. & George, H. (2015), Adjudication in tenancy deposit scheme disputes: agents’ perspectives, International Journal of Law in the Built Environment, nr. 2, pp. 162-171.
 24. Vols, M. (2014), Neighbors from hell: problem-solving and housing laws in the Netherlands, The Arizona Summit Law Review, 7, pp. 507-526.
 25. Vols, M. (2012), De Woningwet en de nieuwe sloppen. Bestrijding woonoverlast anno 2012, Tijdschrift voor Bouwrecht, 138.
 26. Vols, M. & Wijk, S.D van (2011), Wet Victor en de proportionaliteitstoets uit artikel 8 EVRM, WR Tijdschrift voor huurrecht, 128.
 27. Brouwer, J.G. & Vols, M. (2010), Autonome verordeningen en art. 10 Grondwet, De Gemeentestem, 7340.

Refereed book chapters

 1. Vols, M. (2019) Theory and Methodology of Therapeutic Jurisprudence, in Stobbs, N. Bartelds, L.B. & Vols, M. (Eds.) (2019), The Methodology and Practice of Therapeutic Jurisprudence, Durham NC: Carolina Academic Press, pp. 59-81.
 2. Stobbs, N. Bartelds, L.B. & Vols, M. (2019), Therapeutic Jurisprudence – A Strong Community and Maturing Discipline, in Stobbs, N. Bartelds, L.B. & Vols, M. (Eds.) (2019), The Methodology and Practice of Therapeutic Jurisprudence, Durham NC: Carolina Academic Pres, pp. 15-28.
 3. Vols, M., Belloir, A.C., Hoffmann, M. & Zuidema, A.J. (2019), Common trends in eviction research: a systematic literature review, in. Vols, M. & Schmid, C.U. (Eds.) (2019), Houses, Homes and the Law, Den Haag: Eleven Publishing, pp. 1-88.
 4. Vols, M. (2018), Evictions in the Netherlands, in P. Kenna, S. Nassarre-Aznar, P. Sparkes & C.U Schmid (Eds.), Loss of Homes and Evictions across Europe, Cheltenham: Edgar Elgar 2018, p 214-238.
 5. Bruijn, L.M. & Vols, M. (2018), Eviction As a Tool For Crime Control: Fighting Drug-Related Crime in the Netherlands and the United States, in N. Davidson & G. Taweeri (Ed.), Global Perspectives in Urban Law. The Legal Power of Cities, NYC: Routledge, pp. 10-39.
 6. Vols, M. & J. Sidoli del Ceno (2018), Common Threads in Housing Law Research: A Systematic and Thematic Analysis of the Field, in M. Vols & Sidoli del Ceno (Eds.) (2018), People and Buildings: Comparative Housing Law, Den Haag: Eleven Publishing, pp. 1-23.
 7. Tongeren van, S. & Vols, M. (2018), The Right to Housing and the Right to a Second Chance. How Dutch Landlords and Local Authorities Facilitate and Frustrate the Successful Reintegration of Ex-Offenders, in M. Vols & Sidoli del Ceno (Eds.) (2018), People and Buildings: Comparative Housing Law, Den Haag: Eleven Publishing, pp. 171-190.
 8. Post, C. & Vols, M. (2018), De regulering van prostitutie door gemeenten: veranderende bevoegdheden in beeld, in Duchateau, M. & Tollenaar, A. (Eds.) Vertrouwen in de lokale rechtsstaat. Decentralisatie als governance-vraagstuk, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, pp. 79-96.
 9. Sidoli del Ceno, J. & Vols, M. (2017), Contemporary Housing Law, in J. Sidoli del Ceno, M. Vols & M. Kiehl (Eds.), Regulating the City: Contemporary Urban Housing Law, Den Haag: Eleven Publishing, pp. 1-10.
 10. Vols, M. (2017), Banning criminals and nuisance neighbours from housing: human rights proof? Exclusion and the Dutch Urban Areas Special Measures Bill, in J. Sidoli del Ceno, M. Vols & M. Kiehl (Eds.), Regulating the City: Contemporary Urban Housing Law, Den Haag: Eleven Publishing, pp. 127-143.
 11. Vols, M. & Jacobs, J.P.A.M (2017), Juristen als rekenmeesters: over de kwantitatieve analyse van jurisprudentie, in P.A.J. van den Berg & G. Molier, In dienst van het recht, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 12. Bruijn, L.M. & Vols, M. (2017) Ondermijning, drugscriminaliteit en vertrouwen in de rechtstaat, in H.D. Tolsma & P. de Winter (red.), De wisselwerking tussen recht en vertrouwen bij toezicht en handhaving, Den Haag: Boom Juridische uitgevers 2017, pp. 189-205.
 13. Vols, M. (2015), Preadvies Bestuursrecht Jonge Nederlandse Juristenvereniging Over nabuurschap en nabuurhaat in het recht, in S. Bakker, E. Moerman, B. Salverda & J. Nan (Eds.), Haat en liefde in het recht, Zutphen: Uitgeverij Paris 2015, pp. 33-45.
 14. Vols, M. (2014), Aanpak overlast door private verhuurder, in J.G. Brouwer & A.E. Schilder (Eds.), Van een andere orde. Over private ordehandhaving, Den Haag: Boom Juridische uitgevers.
 15. Vols, M. & Duran, D. (2014), Tackling Anti-Social Behaviour and Homelessness with Exclusion Orders in the Netherlands, Belgium, England and Wales, in G.J. Vonk & A. Tollenaar (Eds.), Homelessness and the law. Constitution, criminal law and human rights, Nijmegen: Wolf Legal Publishers.
 16. Vols, M. & Brouwer, J.G. (2010), Nederland wordt steeds asocialer. De buurtrechter als reddende engel, in E. von Boné (Ed.), De vrederechter alias de buurtrechter, Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

 Nonrefereed articles

 1. Koornstra, J., Roorda, B., Vols, M. Brouwer, J.G. (2018) Bevoegdheid minister om OMG te verbieden, openbareorde.nl.
 2. Sidoli del Ceno, J., Vols, M. (2016), Notices and the Need for Formality, Landlord and tenant review, Vol. 20, nr. 3, pp. 109-111.
 3. Post, C., Brouwer J.G. & Vols, M. (2016) ‘Registratie van prostituees. De lokale registratieplicht voor prostituees in het licht van het Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche’, Jurisprudentie voor Gemeenten 5, pp. 1-4.
 4. Jeths, M.J., De Jongh, K. & Vols, M. (2015) Ontruiming, sluiting en gedragsaanwijzingen: overlast- bestrijding in het huurrecht en bestuursrecht, Tijdschrift Huurrecht in de praktijk, nr. 4, pp. 14-17.
 5. Olst, L.H.A. van & Vols, M. (2012), Huisjesmelkers, bestuursdwang en kostenverhaal. Over de noodzaak van herinvoering van de gemeentelijke preferente positie, De Gemeentestem, nr. 7378, 107.
 6. Vols, M. (2010), Het T-woord, S&D, nr. 4.
 7. Vols, M. & Brouwer, J.G. (2009), De rechter neemt de wijk. De buurtrechter, Openbaar Bestuur, nr. 4.

 Non-refereed book chapters

 1. Vols, M. (2019) ‘Commentaar bij artikel 151d Gemeentewet’ in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer.
 2. Vols, M. (2019) ‘Commentaar bij artikel 174a Gemeentewet’ in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer.
 3. Vols, M. (2019) ‘Commentaar bij artikel 17 Woningwet’ in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer.
 4. Vols, M. & Rogier, L.J.J. (2015) ‘Commentaar bij artikel 13b Opiumwet’, in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer, pp. 71-75.
 5. Vols, M. (2017) ‘Commentaar bij artikel 151d Gemeentewet’ in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer, pp. 15-20.
 6. Vols, M. (2017) ‘Commentaar bij artikel 174a Gemeentewet’ in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer, pp. 52-58.
 7. Vols, M. (2017) ‘Commentaar bij artikel 17 Woningwet’ in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer, pp. 85-88.
 8. Vols, M. & Rogier, L.J.J. (2015) ‘Commentaar bij artikel 13b Opiumwet’, in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer, pp. 71-75.
 9. Vols, M. (2015) ‘Commentaar bij artikel 17 Woningwet’ in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer, pp. 77-79.
 10. Vols, M. & Brouwer, J.G. & Schilder, A.E. (2015) ‘Commentaar bij artikel 174a Gemeentewet’ in E.R. Muller e.a. (red.) Tekst en Commentaar Openbare Orde en Veiligheid, Deventer: Kluwer, pp. 46-50.
 11. Gaal, H.C.H. van & Vols, M. (2010), Achter de voordeur, in O.O. Cherednychenko (Ed.), Publiek op privaat: vervlechten of ontvlechten, Antwerpen/Oxford: Intersentia, pp. 103-108.
 12. Vols, M. (2007), Strijd over links, in: C. Lacor (Ed.), Politiek van de netwerkgeneratie,Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam.
 13. Lacor, C., Moolenaar, R. & Vols, M. (2007), De sociale beurs: nieuw engagement voor jongeren, in: C. Lacor (Ed.), Politiek van de NetwerkgeneratieWbs-werkplaats,Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam.
 14. Vols, M. & Schellekens, Z. (2007b), Nee-stemmer Plasterk aan het woord, in: C. Lacor (Ed.), Politiek van de NetwerkgeneratieWbs-werkplaats,Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam.
 15. Vols, M. & Schellekens, Z. (2007a), Weg met de cultuur van de middenmoot, in: C. Lacor (Ed.), Politiek van de NetwerkgeneratieWbs-werkplaats,Wiardi Beckman Stichting, Amsterdam.

 Reports

 1. Vols, M., & Sieljes, L. (2018) Gedragsaanwijzing ingebed in het huurrecht? Utrecht: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV), 18 pp.
 2. Hof, J.P., Veen, C. & Vols, M. (2016) Juridische evaluatie toepassing Machtigingswet Verenigingen van Eigenaars, Den Haag/Rotterdam: Gemeenten Den Haag/Rotterdam, 49 pp.
 3. Vols, M., Brouwer, J.G. & Kiehl, M. (2015) Quickscan van juridische mogelijkheden om malafide ondernemers te weren, Rotterdam: Gemeente Rotterdam, 50 pp.
 4. Vols, M. & Veen, C. (2015), Visiedocument Woonoverlast effectief aanpakken met gedragsaanwijzingen, Utrecht: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 80 pp.
 5. Vols, M. & Veen, C. (2015), Handreiking gedragsaanwijzing, Utrecht: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, 38 pp.
 6. Vols, M. (2014), Een oplossingsgerichte aanpak van woonoverlast. De inzet van gedragsaanwijzingen bij overlastbestrijding, Den Haag: Gemeente Den Haag.
 7. Vols, M. & Crooy, I. (2014), Handreiking Ruimte voor arbeidsmigranten, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 8. Schendel, T.C. van, Brouwer, J.G. & Vols, M. (2012), Bestrijding woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbaren, Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.
 9. Vols, M. (2011), De aanpak van woonoverlast. Nadere juridische beschouwingen, Groningen: VROM-inspectie, 56 pp.
 10. Vols, M. & Crooy, I. (2011), Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering. Aanpakken en voorkomen van fysieke en sociale woonoverlast, 2e herziene druk, Den Haag: VROM-Inspectie, 132 pp.
 11. Vols, M. & Crooy, I. (2010), Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering. Aanpakken en voorkomen van fysieke en sociale woonoverlast, 1e druk, Den Haag: VROM-Inspectie.
 12. Vols, M. & Jonge, A. de (2009), Overlast en verloedering. Wetsevaluatie wetten Victoria & Victor, Groningen: VROM-inspectie.
 13. Vols, M. (2009), Handreiking aanpak verloederde tuinen, Den Haag: VROM-inspectie

2 reacties op “Over Michel Vols

 1. Heb een schrijven ontvangen van mijn gemeente waarin gesteld word dat ik strijd handel van artikel 7.22 van het bouwbesluit 2012 het gaat hierbij om het verspreiden van hinderlijke wijze van rook roet walm of stof. Men stelt in combinatie met artikel 125 in samenhang met titel 5.3 van de algemene bestuursrecht zij in machte zijn mij een stookverbod op te leggen. Zij zijn van plan een handhavingstraject op te starten ???

 2. Wij hebben grote overlast van rook uit een houtkachel van de buren. De huizen staan minder dan 10m van elkaar en de schoorsteen van de buren komt nauwelijks boven hun dak uit. Bij stil weer slaat de rook tegen de zijgevel en via een beperkte doorgang tussen ons huis en dichtbij staand kantoorgebouw ook op de achtergevel. In het toilet, raam in de zijgevel, de slaapkamer, achtergevel, komt door kieren de stank binnen. Slapen is soms volstrekt onmogelijk; luchten van de kamer kan niet, want dan wordt het alleen maar erger. De buren zijn niet voor rede vatbaar; de gemeente wil kennelijk niet handhaven, maar afgezien van de stank lijdt onze gezondheid onder fijnstof vervuiling. Wat te doen? Ik houd een logboek bij; op enig moment “knalt” het. Energie besparen ten koste van de gezondheid en woonplezier van anderen is onaanvaardbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *