Over Michel Vols

Michel Vols beheert de site www.openbareorderecht.nl. Hij is te bereiken op mvols@openbareorderecht.nl.

Curriculum Vitae

Michel Vols - Fotograaf: Edwin de Graaf

Michel Vols – Fotograaf: Edwin de Graaf

Prof. mr. dr. Michel Vols is als adjunct hoogleraar Openbare-orderecht verbonden aan de Universiteit van Groningen en als onderzoeker actief binnen het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid (COOV). Hij verricht onderzoek naar handhaving van de openbare orde en de aanpak van overlast. Dit onderzoek wordt onder meer gefinancieerd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): Vols verkreeg in 2015 een VENI-subsidie.

Michel promoveerde in 2013 op zijn onderzoek naar ‘Woonoverlast en het recht op privéleven. De aanpak van overlastveroorzakers in Nederland, Engeland, Wales en België‘. Vols is als research associate verbonden aan de Birmingham City University en was visiting scholar aan de Universiteit Gent, Bristol University, de University of Puerto Rico (International Network on Therapeutic Jurisprudence) en de University of Cape Town. In 2012 richt hij het International Research Network on Law and Anti-Social Behaviour op.

Vols studeerde aan de faculteiten Rechtsgeleerdheid en Wijsbegeerte van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Aan de faculteit Rechtsgeleerdheid voltooide hij in 2008 (cum laude) de onderzoeksmaster Functionaliteit van het Recht (120 ECTS), waarin hij zich specialiseerde in het openbare-orderecht en bestuursrechtelijke (gemeentelijke) handhaving. Daarnaast was hij in 2008 docent in het kader van het vak Europees Recht. In 2009 rondde Michel de opleiding wijsbegeerte af. Hij is geïnteresseerd in cultuurfilosofie en politieke theorie/filosofie. Tijdens zijn studie was Michel voorzitter van de Groninger Studentenbond (GSb), lid van het bestuur van Studium Generale, voorzitter van het Groninger Politiek Jongeren Kontakt, lid van de Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid en lid van de Universiteitsraad van de RUG. In 2006 werkte hij als onderzoeker bij de Wiardi Beckman Stichting in Amsterdam, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid (PvdA).

Vols was nauw betrokken bij het door de KNAW gefinancieerde ESCAPE-project, waar hij in een team voor het COOV een tool voor verrijkte publicaties ontwikkelde. Daarvoor ontving hij in 2011 van de SURFfoundation een prijs voor de beste verrijkte publicatie. Hij won in 2013 de publieksronde van de door Hiil georganiseerde wedstrijd voor het meest innovatieve juridische idee wereldwijd.

Michel is sinds 2009 redacteur van het tijdschrift Jurisprudentie voor Gemeenten. Daarnaast verricht hij voor het diverse ministeries onderzoek naar de aanpak van ordeverstoringen en geeft hij trainingen over de aanpak van overlast, verloedering en huisjesmelkers voor het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

2 reacties op “Over Michel Vols

  1. Heb een schrijven ontvangen van mijn gemeente waarin gesteld word dat ik strijd handel van artikel 7.22 van het bouwbesluit 2012 het gaat hierbij om het verspreiden van hinderlijke wijze van rook roet walm of stof. Men stelt in combinatie met artikel 125 in samenhang met titel 5.3 van de algemene bestuursrecht zij in machte zijn mij een stookverbod op te leggen. Zij zijn van plan een handhavingstraject op te starten ???

  2. Wij hebben grote overlast van rook uit een houtkachel van de buren. De huizen staan minder dan 10m van elkaar en de schoorsteen van de buren komt nauwelijks boven hun dak uit. Bij stil weer slaat de rook tegen de zijgevel en via een beperkte doorgang tussen ons huis en dichtbij staand kantoorgebouw ook op de achtergevel. In het toilet, raam in de zijgevel, de slaapkamer, achtergevel, komt door kieren de stank binnen. Slapen is soms volstrekt onmogelijk; luchten van de kamer kan niet, want dan wordt het alleen maar erger. De buren zijn niet voor rede vatbaar; de gemeente wil kennelijk niet handhaven, maar afgezien van de stank lijdt onze gezondheid onder fijnstof vervuiling. Wat te doen? Ik houd een logboek bij; op enig moment “knalt” het. Energie besparen ten koste van de gezondheid en woonplezier van anderen is onaanvaardbaar.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *