Vereniging van Eigenaars (VVE) vordert bij rechter een verbod op geluidsoverlast

geluidsoverlastDe leden van een VVE ondervinden veel geluidsoverlast van een bewoner van een appartement. De bewoner tikt op de verwarmingsleidingen en slaat op de metalen deur. De leden van de VVE stappen naar de rechter en vorderen op grond van het burenrecht een verbod op geluidsoverlast. Het gerechtshof wijst deze vordering af, omdat het verbod te onduidelijk is. Lees verder

Burenruzie eindigt in rechtszaak over boom in tuin: geen onrechtmatige hinder (5:37 BW)

Een buurman vordert op grond van art. 5:37 BW de verwijdering van een boom in de tuin van de buren. De boom zou schade veroorzaken. De rechter komt tot de conclusie dat sprake is van enige hinder, maar niet van onrechtmatige hinder. De vordering wordt afgewezen. Lees verder

Rechter verbiedt huurder om te schelden en luide muziek af te spelen in woning

GeluidsoverlastEen huurder ondervindt veel overlast van zijn buren. Zij schelden hem uit en veroorzaken veel geluidsoverlast. De verhuurder wil geen actie ondernemen. De huurder stapt vervolgens zelf naar de rechter en wint de zaak. De rechter legt de overlastgevers een overlastverbod op en een scheldverbod. Lees verder

Buurman vordert voorlopig met succes verbod op geluidsoverlast school gehandicapte kinderen

Een buurman van een opvang voor zwaar gehandicapte kinderen heeft veel last van het geschreeuw, gegil, gejammer en gekreun van de kinderen. Zijn woongenot wordt hem ontnomen en hij stapt naar de burgerlijke rechter. De voorzieningenrechter treft een ordemaatregel en verbiedt de opvang om de kinderen de speelplaats te laten gebruiken op andere tijdstippen dan tussen 10:00 en 11:45 en 13:00 en 14:45. Lees verder