Supermarkt mag vanwege overlast niet langer dan half uur spullen op stoep zetten

Buren ondervinden veel overlast van het laden en lossen van de naastgelegen supermarkt.  Elke dag staat de stoep tijdens het laden en lossen meerdere uren vol met spullen. De buren stappen naar de rechter en vorderen op grond van art. 6:162 BW en 5:37 BW met succes een verbod op het laten staan van spullen. De supermarkt mag voortaan per dag niet langer dan een half uur de spullen laten staan.

Zie LJN: BZ5878

Burenruzie eindigt in rechtszaak over boom in tuin: geen onrechtmatige hinder (5:37 BW)

Een buurman vordert op grond van art. 5:37 BW de verwijdering van een boom in de tuin van de buren. De boom zou schade veroorzaken. De rechter komt tot de conclusie dat sprake is van enige hinder, maar niet van onrechtmatige hinder. De vordering wordt afgewezen. Lees verder

Rechter verbiedt huurder om te schelden en luide muziek af te spelen in woning

GeluidsoverlastEen huurder ondervindt veel overlast van zijn buren. Zij schelden hem uit en veroorzaken veel geluidsoverlast. De verhuurder wil geen actie ondernemen. De huurder stapt vervolgens zelf naar de rechter en wint de zaak. De rechter legt de overlastgevers een overlastverbod op en een scheldverbod. Lees verder

Buurman vordert voorlopig met succes verbod op geluidsoverlast school gehandicapte kinderen

Een buurman van een opvang voor zwaar gehandicapte kinderen heeft veel last van het geschreeuw, gegil, gejammer en gekreun van de kinderen. Zijn woongenot wordt hem ontnomen en hij stapt naar de burgerlijke rechter. De voorzieningenrechter treft een ordemaatregel en verbiedt de opvang om de kinderen de speelplaats te laten gebruiken op andere tijdstippen dan tussen 10:00 en 11:45 en 13:00 en 14:45. Lees verder

Burenruzie over hockeyveld eindigt in rechtszaak over onrechtmatige hinder

Eiser is de buurman van gedaagde. De gedaagde heeft een hockeyveld in zijn tuin aangelegd. In de tuin van eiser zijn al zeventien hockeyballen met aardige snelheid terechtgekomen. Ook klaagt hij over geluidsoverlast. Kortom, een burenruzie. Eiser vordert op grond van art. 5:37 BW dat gedaagde geen hockey meer mag spelen of andere mag laten spelen op het veld. De rechtbank oordeelt dat sprake is van onrechtmatige gevaarzetting maar legt een minder bezwarende voorzorgsmaatregel op. Het hockeydoel moet worden verplaatst, ondanks dat dit gedaagde 3000 tot 5000 euro kost. Lees verder