Ondermijning: over de gevaren van georganiseerde criminaliteit én politieke framing

Op 1 november 2018 sprak ik op een conferentie die werd georganiseerd door de Tweede Kamer. De conferentie ging over de aard, omvang en aanpak van ondermijning. Onderstaande tekst vormt de basis van mijn voordracht tijdens deze bijeenkomst.

Wat is het probleem?

Het begrip ‘ondermijning’ is zodanig vaag omlijnd en gedefinieerd dat nagenoeg elk ongewenst gedrag onder de definitie valt. Het begrip wordt in de criminologie dan ook heel kritisch benaderd. Zo worden bingohallen, de lange arm van Turkije, hennepteelt maar ook infiltratie bestempeld als ondermijning. Wetenschappelijk gezien is het daarom onmogelijk om te achterhalen hoe groot het probleem daadwerkelijk is. Er zijn weliswaar criminologische studies verricht naar vormen van georganiseerde criminaliteit die in verband worden gebracht met ondermijning, maar veel over wat wij nu weten over ondermijning bestaat uit journalistieke producties, niet te controleren schattingen en aansprekend, maar anekdotisch bewijs. Lees verder

Circusvergunning rechtmatig geweigerd in het belang van openbare orde en veiligheid

De burgemeester van Leeuwarden weigert een circusvergunning. Per jaar worden maar drie vergunningen verleend, anders komen de openbare orde en veiligheid in gevaar. De rechtbank acht dit rechtmatig.  Lees verder

Sluiting café door burgemeester Almere na vechtpartij rechtmatig

De burgemeester sluit op grond van art. 174 Gemeentewet en de APV een café. In en rond het café heeft een vechtpartij plaatsgevonden, waardoor er sprake was van een ernstige verstoring van de openbare orde.  De rechter acht deze sluiting rechtmatig. Lees verder

Burgemeester mag verzoek verruiming openingstijden casino afwijzen

De burgemeester van Amsterdam wijst een verzoek tot verruiming van openingstijden van een casino af. Hij doet dat in het belang van de openbare orde en veiligheid. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven acht dit rechtmatig. Lees verder