Circusvergunning rechtmatig geweigerd in het belang van openbare orde en veiligheid

De burgemeester van Leeuwarden weigert een circusvergunning. Per jaar worden maar drie vergunningen verleend, anders komen de openbare orde en veiligheid in gevaar. De rechtbank acht dit rechtmatig.  Lees verder

Sluiting café door burgemeester Almere na vechtpartij rechtmatig

De burgemeester sluit op grond van art. 174 Gemeentewet en de APV een café. In en rond het café heeft een vechtpartij plaatsgevonden, waardoor er sprake was van een ernstige verstoring van de openbare orde.  De rechter acht deze sluiting rechtmatig. Lees verder

Burgemeester mag verzoek verruiming openingstijden casino afwijzen

De burgemeester van Amsterdam wijst een verzoek tot verruiming van openingstijden van een casino af. Hij doet dat in het belang van de openbare orde en veiligheid. Het College van Beroep voor het bedrijfsleven acht dit rechtmatig. Lees verder

College van b&w treedt handhavend op tegen schutting die overlastjeugd moet tegenhouden

Een inwoner van Utrecht plaatst een schutting omdat hij overlast onderbindt van jongeren op een hangplek. Volgens het college van b&w is deze schutting illegaal aangezien geen omgevingsvergunning is verleend en legt een last onder dwangsom op. De Afdeling Bestuursrechtspraak acht dit gezien de beginselplicht tot handhaving rechtmatig.  Lees verder