‘Burgemeesters kunnen overlast woningeigenaren niet aanpakken’

Gesloten pandBurgemeesters staan machteloos tegen woningeigenaren die ernstige geluidsoverlast veroorzaken of zich op een andere manier asociaal gedragen naar de buren. De lokale overheid kan proberen de woningen te sluiten, maar in de ogen van rechters is dat middel al snel veel te zwaar. Jurist Michel Vols stelt daarom voor om de Nederlandse Gemeentewet aan te passen opdat de lokale overheid betere instrumenten krijgt om effectief te reageren bij ernstige burengeschillen. Vols promoveert 31 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lees verder

Dwing veroorzakers van overlast hun gedrag te veranderen

FlatOm overlast in Nederland te verminderen, moet de rechter de veroorzaker veel meer verplichten zijn gedrag te veranderen. Zowel de dader als het slachtoffer en de samenleving hebben er baat bij. En het scheelt nog geld ook.

Slachtoffers en verhuurders staan vaak machteloos tegen veroorzakers van burengerucht. Dezen kunnen jaren lang hun gang gaan voordat ze hun woning worden uitgezet en via een zwarte-lijst-systeem uit de stad verbannen. De kosten voor de veroorzaakte overlast worden voor een deel afgewenteld op de samenleving. Zij draait voornamelijk op voor de kosten voor huisuitzettingen en  daklozenopvang. Alle betrokkenen, inclusief de  overlastveroorzaker, hebben daarom profijt bij een aanpak waarbij minder ingrijpend maar wel eerder en gerichter tegen burengerucht oftewel woonoverlast wordt opgetreden. Lees verder

Nieuwe Engelse aanpak van overlast: Anti-Social Behaviour Bill gepubliceerd

De Engelse regering wil het instrumentarium om overlast aan te pakken veranderen. In december 2012 is de Anti-Social Behaviour Bill gepubliceerd. Het wordt makkelijker om gedragsaanwijzingen op te leggen. De Crime Prevention Injunction vervangt de Anti-Social Behaviour Order (ASBO) en Anti-Social Behaviour Injunction (ASBI).

Het wordt ook makkelijker om huurders vanwege overlast uit huis te zetten met mandatory possession orders.

Daarnaast introduceert de regering een community trigger, waarmee slachtoffers de overheid kunnen aanzetten om overlast echt aan te pakken. Lees verder

Engelse buurtrechter effectief bij aanpak anti-social behaviour?

In 2010 schreef ik met Jan Brouwer een artikel over de voor- en nadelen van een buurtrechter. Uit de inleiding:

Nederland wordt steeds asocialer met als gevolg dat het politieke en juridische discours steeds vaker in het teken staat van het bestrijden van overlast. Van politiek links tot extreem rechts is men het er over eens dat het zich steeds nadrukkelijker aandienende overlastprobleem moet worden aangepakt. Grote woorden en grove middelen worden daarbij soms niet geschuwd. Het Tweede Kamerlid Wilders wil ‘Marokkaanse straatterroristen in knieën schieten’ en pleit voor de inzet van het leger.
Voor het merendeel doen onze parlementariërs echter verstandige voorstellen om de problemen het hoofd te bieden. Kuiken stelt voor om meer dwangsommen, bestuurlijke boetes en psychiatrische hulp in te zetten bij overlastbestrijding. Heerts kondigde na opstootjes in de Goudse wijk Oosterwei aan met een wetsvoorstel tot de invoering van de buurtrechter te komen.
Burgemeesters hebben evenzeer ideeën. Cohen pleit voor de invoering van buurtrechtbanken in Amsterdam Zuidoost. Deze speciale rechtbanken zouden door snel te straffen een afschrikwekkend effect hebben op criminele buurtbewoners.
Rechters spelen in andere Europese landen al veel langer een rol bij de aanpak van overlastgevend gedrag. Tony Blair bijvoorbeeld ruimde twaalf jaar geleden een prominente plaats in voor lokale rechters in Engeland en Wales in zijn aanval op anti-social behaviour

Klik hier voor dat artikel.

In Engeland is nu een nieuw onderzoek verricht naar de werking van buurtrechters bij de aanpak van anti-social behaviour. Jan Donoghue schrijft op Crime Talk

Anti-social behaviour is a serious and pernicious social problem in a significant number of areas and communities across Britain; its effects must not be understated or minimised. Consequently, efforts to enhance levels of engagement between affected communities and the courts should be welcomed. However, strategies to improve liaison between the judiciary and communities are certainly not unproblematic for a variety of reasons which I will discuss below. Drawing upon my own recent research (Donoghue 2010; also 2008 and 2007), I will identify the challenges and opportunities ahead for improved engagement between magistrates’ courts and our communities.

Zie verder hier op Crime Talk.