Slachtoffer overlast dwingt verhuurder tot het aanbieden van een alternatieve woning

overlastVeel Nederlanders ondervinden hinder van hun buren. Het langdurig ondervinden van overlast is slecht voor het welbevinden van een mens. Veelal voelen de omwonenden zullen zich bovendien onvoldoende ‘gehoord’. Zij raken enorm gefrustreerd en getraumatiseerd door het gebrek aan optreden van de instanties. Het is daarom niet vreemd dat sommige slachtoffers zelf stappen ondernemen en bijvoorbeeld hun verhuurder juridisch aanspreken. Recent lukte het een huurder van Lefier bijvoorbeeld om de verhuurder te dwingen om een alternatieve woning aan te bieden. Lees verder

De Woningwet en de aanpak van overlast veroorzaakt door buren: kachels, rook, roet en stank

Overlast

Veel Nederlanders ondervinden overlast van rook die uit de kachel of de vuurkorf van buren komt. zo ook een inwoner van Heerenveen. Hij verzoekt het college van b&w om de Woningwet te handhaven. Het toenmalige artikel 7.3.2. van de Bouwverordening de buurman verbiedt namelijk om in een bouwwerk handelingen te verrichten waardoor op voor de omgeving hinderlijke of schadelijke wijze stank, rook, roet, of walm wordt verspreid. Volgens het college is er geen sprake van een overtreding en weigert te handhaven. De rechtbank en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn het daarmee eens.

Lees verder

College dwingt vrouw tot het terugbrengen van het aantal katten tot 10

Een vrouw heeft zoveel katten (20 tot 40) dat de buurt veel overlast ondervindt. Het college legt op basis van het bestemmingsplan een last onder dwangsom op en dwingt de vrouw het aantal katten tot 10 terug te brengen. De vrouw stapt tevergeefs naar de rechter. De Raad van State concludeert dat er sprake is van een overtreding van het bestemmingsplan en dat handhaving niet disproportioneel is. Lees verder

Hennepkwekerij ontmanteld op grond van art. 1b Woningwet (Bouwbesluit)

Het college van b&w van Tilburg past spoedeisende bestuursdwang toe na de vondst van een hennepkwekerij in een woning. Er is sprake van overtreding van art. 1b Woningwet. De eigenaar (die als verhuurder optreedt) stelt dat hij geen overtreder is omdat hij niets wist van de hennepkwekerij. Dat blijkt tevergeefs. Volgens de Afdeling had hij moet controleren wat in de huurwoning gebeurt. Lees verder

Onderzoek stankoverlast en overtreding Woningwet niet zorgvuldig uitgevoerd

Burgers klagen over stankoverlast veroorzaakt door een houtkachel. Zij stellen dat de Woningwet (art. 7.3.2. Bouwverordening) wordt overtreden. Het college van b&w moet onderzoek doen en stelt een geurpanel in. Dit panel verklaart dat een stookverbod niet gerechtvaardigd is. De buren stappen naar de rechter. Het geuronderzoek acht de rechtbank niet zorgvuldig.

Lees verder