Nieuwe Engelse aanpak van overlast: Anti-Social Behaviour Bill gepubliceerd

De Engelse regering wil het instrumentarium om overlast aan te pakken veranderen. In december 2012 is de Anti-Social Behaviour Bill gepubliceerd. Het wordt makkelijker om gedragsaanwijzingen op te leggen. De Crime Prevention Injunction vervangt de Anti-Social Behaviour Order (ASBO) en Anti-Social Behaviour Injunction (ASBI).

Het wordt ook makkelijker om huurders vanwege overlast uit huis te zetten met mandatory possession orders.

Daarnaast introduceert de regering een community trigger, waarmee slachtoffers de overheid kunnen aanzetten om overlast echt aan te pakken. Lees verder

Steun voor nieuwe Engelse maatregelen tegen overlastgevende en asociale huurders

De Engelse regering heeft in augustus 2011 plannen gepresenteerd om overlastgevende huurders harder aan te pakken. Één van de plannen is om relschoppers gemakkelijker uit de woning te kunnen zetten. De reacties op dit wetsvoorstel zijn merendeel positief. De regering kondigt dat het wetsvoorstel zal worden ingediend.

Lees verder

Rapport over de rellen van 2011 in Engeland verschenen

In de zomer van 2011 vonden in Engeland grote rellen plaats. Het Riots communities and victims panel heeft 28 maart 2012 zijn eindrapport over deze rellen uitgebracht. In dit rapport wordt ingegaan op de oorzaken van de rellen en de oorzaken daarvan.

Download het eindrapport hier. Een eerder rapport van de zelfde organisatie over de oorzaken van de rellen is hier te downloaden.

Het Home Affairs Select Committee bracht eerder al een onderzoek over de rellen uit. Zie hier. Van de politie-inspectie verscheen in 2011 ook al een onderzoek. Dat is hier te downloaden.