Boze buren, overlast en het recht: een overzicht van de rechtspraak in 2016-2018

Overal waar mensen dicht bij elkaar wonen, is er sprake van overlast. In de nodige zaken leidt dat uiteindelijk tot een rechtszaak. In deze blog bespreek ik het grootste deel van de jurisprudentie over overlast die van 2016 tot maart 2018 is gepubliceerd. Bijna alle uitspraken zijn te vinden op www.rechtspraak.nl. Ik ga in op het burenrecht, gevallen waarin de Vereniging van Eigenaren (VVE) is betrokken en enkele zaken waarin de gemeentelijke overheid probeert op te treden. Er is natuurlijk ook de nodige jurisprudentie over de aanpak van overlast door verhuurders/woningcorporaties, maar daar verschijnt nog een aparte blog over op deze site. Lees verder

Slachtoffers van overlast verzoeken gemeente om handhaving tegen overlastgevende buren

overlast dierenIn meerdere zaken verzoeken slachtoffers van overlast de lokale overheid (burgemeester of college van b&w) om handhavend op te treden (zie ook hier). Deze verzoeken worden dikwijls afgewezen, waarna de slachtoffers bezwaar maken en naar de rechter stappen. Dat heeft wisselend succes. Zo verlies een inwoner van Lage Mierde een rechtszaak over de weigering om op te treden tegen een kraaiende haan en loslopende kippen van de buren. De Raad van State concludeert dat geen hinder van de kippen is geconstateerd en dat er geen sprake is van overtreding van het bestemmingsplan (zie hier).  Lees verder

Huisuitzetting wegens overlast blaffende honden en gewelddadig gedrag

cropped-2012-11-18-16.38.15.jpgEen huurder veroorzaakt veel overlast voor de buren. Zijn honden blaffen aan één stuk door en er doen zich geweldsincidenten voor. De huurder weigert een laatste-kansovereenkomst te tekenen waarin hij verplicht wordt een hond weg te doen. Het gerechtshof acht de overlast zodanig ernstig dat ontruiming op zijn plaats is. Lees verder

Gemeente pakt op basis van bestemmingsplan koikarperkwekerij bij bedrijfswoning aan

OverlastEen bewoner van Pijnacker kweekt 4000 koikarpers bij zijn bedrijfswoning. Het college van b&w legt wegens overtreding van het bestemmingsplan een last onder dwangsom op. De bewoner moet stoppen met de kwekerij. De bewoner stapt tevergeefs naar de Afdeling. Deze concludeert dat hier geen hobbymatige kweek is, maar sprake van een overtreding van het bestemmingsplan. Lees verder

College dwingt vrouw tot het terugbrengen van het aantal katten tot 10

Een vrouw heeft zoveel katten (20 tot 40) dat de buurt veel overlast ondervindt. Het college legt op basis van het bestemmingsplan een last onder dwangsom op en dwingt de vrouw het aantal katten tot 10 terug te brengen. De vrouw stapt tevergeefs naar de rechter. De Raad van State concludeert dat er sprake is van een overtreding van het bestemmingsplan en dat handhaving niet disproportioneel is. Lees verder