De strijd tegen ondermijning & drugspanden: burgemeesters en 13b Opiumwet

drugspandElk jaar sluiten burgemeesters enkele honderden panden vanwege drugshandel en hennepteelt. Deze strijd tegen ‘ondermijning’ krijgt steeds meer aandacht in de pers en in de wetenschappelijke literatuur. Ook rechters worden steeds meer geconfronteerd met sluitingen van woningen, loodsen, horeca-inrichtingen en coffeeshops. Mr. Michelle Bruijn en ik schreven eerder een artikel over jurisprudentie aangaande de toepassing van artikel 13b Opiumwet bij woningen. In deze blog behandel ik jurisprudentie over een belangrijk instrument tegen ondermijning: de Wet Damocles (de populaire naam van artikel 13b Opiumwet). Ik bespreek rechtspraak die tussen oktober 2015 en maart 2016 verscheen. Eén ding wordt snel duidelijk: in nagenoeg alle zaken wint de burgemeester. Lees verder

Krakers bij de Koning: de ontruiming van Huis ter Horst en rechtsbescherming

overlastKrakers worden door het recht beschermd tegen ontruiming van de woning. Dat geldt ook voor de krakers van Huis Ter Horst, dat in eigendom is van de koninklijke familie. De opstalhouder stapt naar de rechter en verzoekt om de ontruiming van het gekraakte pand. De krakers verweren zich en stellen dat hun huisrecht zich tegen ontruiming verzet. De rechter is het daarmee oneens. Lees verder

Kan de burgemeester mensen vanwege 15 gram hennep uit een koopwoning zetten? Een analyse van 13b Opiumwet

Verloederd pand 13b opiumwetKan een burgemeester een woning op grond van artikel 13b Opiumwet sluiten als er een relatief kleine handelshoeveelheid drugs wordt gevonden? In gemeenteland is deze vraag urgent, omdat de Rechtbank Noord-Nederland onlangs burgemeesters terugfloot die een steng beleid hanteerden. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State lijkt echter minder streng. Een analyse van recente jurisprudentie over 13b Opiumwet. Lees verder

Hoge Raad: artikel 8 EVRM beschermt kraker ook bij vervolging wegens overtreding kraakverbod (138a Sr)

krakerEen kraker wordt vervolgd wegens overtreding van het kraakverbod (artikel 138a Wetboek van Strafrecht).  De kraker verweert zich bij de rechter en stelt dat het OM niet ontvankelijk is, omdat de ontruiming van het kraakpand in strijd met artikel 8 EVRM is. Het gerechtshof is het daarmee oneens, maar de Hoge Raad vindt dat de kraker een punt heeft en vernietigt het arrest van het hof.

Lees verder

Gekraakt pand mag worden ontruimd, geen bescherming artikel 8 EVRM

KrakenEen voormalige kerk wordt gekraakt en gebruikt als weggeefwinkel en als atelier. Het OM besluit andere kraken te ontruimen. De krakers van de kerk verzoeken de rechter om het OM te verbieden om de kerk te ontruimen. Dat verzoek wordt afgewezen. De panden worden niet gebruikt als woning, dus de bescherming door artikel 8 EVRM is niet van toepassing. Lees verder