College van b&w moet optreden tegen overlastgevende voetbalkooi

gesloten pandHet gebruik van een voetbalkooi veroorzaakt veel geluidsoverlast voor omwonenden. Een omwonende dient een verzoek tot handhaving van het geluidshinderverbod uit de APV in. Het college weigert om handhavend op te treden. De rechtbank fluit het college terug. Het college moet volgens de rechtbank actie ondernemen. Lees verder

Burgemeester legt hooligan op grond van Voetbalwet gebiedsverbod op

cameratoezicht.jpgDe burgemeester van Enschede legt op grond van de Voetbalwet (art. 172a Gemeentewet) een hooligan een gebiedsverbod op. De hooligan stapt tevergeefs naar de rechter. Het gebiedsverbod is niet onrechtmatig. Lees verder

Groepsverbod Voetbalwet (172a Gemeentewet) overlastgevende jongere onrechtmatig

De burgemeester van Leusden legt op grond van art. 172a Gemeentewet (Voetbalwet) een jongere een groepsverbod op. De jongere is onderdeel van een overlastgevende groep. Volgens de rechter was wel sprake van een verstoring van de openbare orde, maar kan niet worden bewezen dat er sprake is van ernstige vrees voor verdere verstoring van de openbare orde. De jongere betert namelijk zijn leven. De rechter vernietigt het groepsverbod. Lees verder

Omwonenden trachten tevergeefs komt overlastgevend voetbalveld tegen te houden

Buurtbewoners vrezen overlast wegens de komst van een voetbalveld. Zij stellen dat dit trapveldje in strijd is met het bestemmingsplan (Wro) en veel overlast veroorzaakt. Dit blijkt tevergeefs. De rechtbacht verklaart het beroep ongegrond.

Lees verder

Evaluatie Voetbalwet verschenen en wetswijzigingen door Minister Veiligheid en Justitie aangekondigd

De evaluatie van de Voetbalwet is verschenen. In 2010 werd deze Voetbalwet na veel politiek debat ingevoerd. Gedurende deze afgelopen twee jaren is de Voetbalwet meerdere malen niet met veel succes ingezet. Zie hier voor een overzicht van jurisprudentie rondom de Voetbalwet. Daar was eerder voor gewaarschuwd door Brouwer & Schilder. In 2012 is de eerste evaluatie verschenen. Lees verder