Boze buren, overlast en het recht: een overzicht van de rechtspraak in 2016-2018

Overal waar mensen dicht bij elkaar wonen, is er sprake van overlast. In de nodige zaken leidt dat uiteindelijk tot een rechtszaak. In deze blog bespreek ik het grootste deel van de jurisprudentie over overlast die van 2016 tot maart 2018 is gepubliceerd. Bijna alle uitspraken zijn te vinden op www.rechtspraak.nl. Ik ga in op het burenrecht, gevallen waarin de Vereniging van Eigenaren (VVE) is betrokken en enkele zaken waarin de gemeentelijke overheid probeert op te treden. Er is natuurlijk ook de nodige jurisprudentie over de aanpak van overlast door verhuurders/woningcorporaties, maar daar verschijnt nog een aparte blog over op deze site. Lees verder

Burgemeester pakt overlast in koopwoning aan door woning te sluiten. Welke mogelijkheid biedt 174a Gemeentewet?

overlastOverlast rondom koopwoningen lijkt een steeds urgenter probleem te worden. De grootste problemen doen zich (logischerwijs) voor in meergezinswoningen (zoals flats en appartementengebouwen). In het Woononderzoek 2012 van het CBS geeft 6 procent van de bewoners van een meergezinskoopwoning veel overlast te ondervinden van directe buren. 20 procent van de kopers in een meergezinskoopwoning zegt soms overlast te ondervinden. Van de kopers in eengezinswoningen geeft 3 procent aan veel overlast te ondervinden en 13 procent soms overlast. Ik schreef eerder dat de burgemeester staat veelal machteloos staat tegen overlastveroorzakers in koopwoningen. Een nieuwe uitspraak over de toepassing van artikel 174a Gemeentewet (de Wet Victoria) bevestigt deze stelling. Lees verder

Onderzoek naar aanpak woonoverlast verkrijgbaar bij Boom Juridische uitgevers

vols woonoverlast privelevenOp 31 oktober 2013 promoveerde Michel Vols op een onderzoek naar de aanpak van overlastveroorzakers. Het boek over de aanpak van woonoverlast in Nederland, Engeland, Wales en België is te verkrijgen bij Boom Juridische uitgevers en kan hier besteld worden. Lees verder

‘Burgemeesters kunnen overlast woningeigenaren niet aanpakken’

Gesloten pandBurgemeesters staan machteloos tegen woningeigenaren die ernstige geluidsoverlast veroorzaken of zich op een andere manier asociaal gedragen naar de buren. De lokale overheid kan proberen de woningen te sluiten, maar in de ogen van rechters is dat middel al snel veel te zwaar. Jurist Michel Vols stelt daarom voor om de Nederlandse Gemeentewet aan te passen opdat de lokale overheid betere instrumenten krijgt om effectief te reageren bij ernstige burengeschillen. Vols promoveert 31 oktober aan de Rijksuniversiteit Groningen. Lees verder

Eerste ‘succes’ van de Treiteraanpak: familie moet na 13 jaar overlast huurwoning verlaten

Een familie veroorzaakt jarenlang overlast, maar de verhuurder krijgt het dossier niet rond. In 2013 wordt de familie via de Amsterdamse Treiteraanpak aangeschreven door de burgemeester: het gedrag wordt niet langer getolereerd. De burgemeester besluit een camera op te hangen in de buurt en de verhuurder vordert de ontbinding van de huurovereenkomst. Er wordt wel gezorgd voor een alternatieve containerwoning. De rechter wijst deze vordering toe. Het gezin moet de woning verlaten. Lees verder