De strijd tegen ondermijning & drugspanden: burgemeesters en 13b Opiumwet

drugspandElk jaar sluiten burgemeesters enkele honderden panden vanwege drugshandel en hennepteelt. Deze strijd tegen ‘ondermijning’ krijgt steeds meer aandacht in de pers en in de wetenschappelijke literatuur. Ook rechters worden steeds meer geconfronteerd met sluitingen van woningen, loodsen, horeca-inrichtingen en coffeeshops. Mr. Michelle Bruijn en ik schreven eerder een artikel over jurisprudentie aangaande de toepassing van artikel 13b Opiumwet bij woningen. In deze blog behandel ik jurisprudentie over een belangrijk instrument tegen ondermijning: de Wet Damocles (de populaire naam van artikel 13b Opiumwet). Ik bespreek rechtspraak die tussen oktober 2015 en maart 2016 verscheen. Eén ding wordt snel duidelijk: in nagenoeg alle zaken wint de burgemeester. Lees verder

Drugscriminelen tegen de burgemeester: recente rechtspraak 13b Opiumwet

Gesloten pandOp 9 juli 2015 sprak ik op een conferentie over woningsluitingen na ondermijnende drugscriminaliteit. Daarbij stond artikel 13b Opiumwet (de Wet Damocles) centraal: welke mogelijkheden heeft de burgemeester op een woning dicht te timmeren in het geval van drugshandel en/of hennepteelt? Eind 2014 blogde ik al over jurisprudentie omtrent Damocles, maar de conferentie zorgde dat ik de recente jurisprudentie doornam. Hier volgt een overzicht van de meest interessante rechtspraak over artikel 13b Opiumwet van eind 2014 en begin 2015. Lees verder

Hoarders en rechten: hoe om te gaan met verzamelwoede en vervuiling in woningen

overlastWoningen kunnen soms zwaar vervuild zijn of volgestopt worden met spullen. Deze vervuiling veroorzaakt stankoverlast en trekt ongedierte aan. Bovendien kan er sprake zijn van brandgevaar. In sommige gevallen is de verzameling het gevolg van psychische problemen van de bewoner van de woning. Zo kan het obsessief verzamelen van spullen soms als ‘hoarding disorder‘ worden aangemerkt. Veelal proberen gemeenten en verhuurders de problemen in samen werking met (bemoei)zorg aan te pakken. Soms is echter ook de inzet van zwaardere instrumenten nodig. Eerder schreef ik al over de inzet van deze bestuursrechtelijke en huurrechtelijke instrumenten bij verzamelwoede en vervuiling. Recente jurisprudentie toont aan dat soms ‘met succes’ wordt opgetreden en dat in andere gevallen de rechter de gemeente/verhuurder terugfluit. Lees verder

Raad van State: sluiting woning van moeder en dochter niet in strijd met recht op privéleven (8 EVRM)

De burgemeester van Kerkrade sluit een woning op grond van art. 13b Opiumwet nadat in de woning een handelshoeveelheid drugs is aangetroffen. De bewoonster betoogt dat er sprake is van strijd met art. 8 EVRM. Er is geen waarschuwing gegeven en de gevolgen voor haar en haar dochter zijn enorm. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State acht de sluiting proportioneel en niet in strijd met art. 8 EVRM. Lees verder

Woningen op grond van art. 13b Opiumwet gesloten na vondst hennepdrogerij en handelshoeveelheid drugs

De burgemeester sluit een woning op grond van art. 13b Opiumwet nadat een hennepdrogerij is aangetroffen. De voorzieningenrechter acht deze sluiting rechtmatig.

In een andere zaak wordt een woning op grond van art. 13b Opiumwet gesloten na de vondst van een handelshoeveelheid cocaïne. De Afdeling acht deze sluiting rechtmatig, ondanks dat de eigenaar niet wist van de aanwezigheid van de drugs in de woning. Lees verder