Burgemeester sluit woning van suïcidale man op grond van 174a Gemeentewet (Wet Victoria)

helpen-en-ingrijpen-bij-woonoverlast-door-psychisch-kwetsbaren-01De burgemeester van Súdwest-Fryslân sluit op basis van art. 174a Gemeentewet de woning van eiser voor de duur van veertien dagen gesloten. De rechtbank stelt vast dat de beslissing van de burgemeester om de woning van eiser te sluiten in hoofdzaak verband houdt met het feit dat eiser heeft gedreigd zijn woning in brand te steken. Vast staat dat eiser dit dreigement kenbaar heeft gemaakt bij de politie, door middel van een 112-melding. In deze melding heeft eiser aangegeven zich van het leven te willen beroven. Lees verder

Hennepknipperij geen reden voor ontbinden huurovereenkomst

foto3In een huurwoning wordt een hennepknipperij aangetroffen. De verhuurder stapt naar de rechter om de huurovereenkomst te laten ontbinden. De rechter wijst deze vordering af. Er is geen reden voor de ontbinding omdat de hennepknipperij niet leidt tot een verhoogd risico op waterschade of brand in de woning. Lees verder

Burgemeester Utrecht sluit met succes woning op basis van 174a Gemeentewet (Wet Victoria)

Een inwoner van Utrecht veroorzaakt brandgevaar in zijn woning. Eerder heeft er een gasexplosie plaatsgevonden in zijn woning. De burgemeester besluit de woning te sluiten op grond van art. 174a Gemeentewet. De inwoner stapt naar de rechter. Dat blijkt tevergeefs. Volgens de rechter is er sprake van een ernstige verstoring van de openbare orde. Lees verder

Huurders met kinderen mogen in huurwoning blijven na vondst hennepplantage

In een huurwoning wordt een hennepplantage aangetroffen. De verhuurder vordert dat de huurwoning wordt ontruimd. De rechter wijst deze vordering af. De huurders hebben drie kleine kinderen en de rechter wil niet dat deze kinderen op straat komen te staan. Bovendien is anderhalf jaar verstreken na de vondst van de hennepplantage. Lees verder

Woningwet ingezet bij ‘achter de voordeur’-optreden vervuilde en brandgevaarlijke woning

De burgemeester van Zoetermeer machtigt Bouw- en woningtoezicht om een woning binnen te treden. Omwonenden klagen over vervuiling, stank, muizen en overlast. De bewoonster stelt tevergeefs dat het binnentreden onrechtmatig is. Het college van b&w past vervolgens bestuursdwang toe wegens overtreding van art. 1b Woningwet. Er is sprake van overlast en brandgevaar. De Afdeling acht deze herstelsanctie ook rechtmatig. Lees verder