Hoarders en rechten: hoe om te gaan met verzamelwoede en vervuiling in woningen

overlastWoningen kunnen soms zwaar vervuild zijn of volgestopt worden met spullen. Deze vervuiling veroorzaakt stankoverlast en trekt ongedierte aan. Bovendien kan er sprake zijn van brandgevaar. In sommige gevallen is de verzameling het gevolg van psychische problemen van de bewoner van de woning. Zo kan het obsessief verzamelen van spullen soms als ‘hoarding disorder‘ worden aangemerkt. Veelal proberen gemeenten en verhuurders de problemen in samen werking met (bemoei)zorg aan te pakken. Soms is echter ook de inzet van zwaardere instrumenten nodig. Eerder schreef ik al over de inzet van deze bestuursrechtelijke en huurrechtelijke instrumenten bij verzamelwoede en vervuiling. Recente jurisprudentie toont aan dat soms ‘met succes’ wordt opgetreden en dat in andere gevallen de rechter de gemeente/verhuurder terugfluit. Lees verder

Treiteraanpak: gerechtshof bevestigt dat overlastgevend gezin uit woning moet vertrekken

overlastIn augustus 2013 besloot de Amsterdamse Rechtbank dat een gezin zijn huuwoning moest verlaten. Het gezin had in de buurt 10 jaar erg veel overlast veroorzaakt. Het gezin kreeg in het kader van de Treiteraanpak in een wooncontainer aan de rand van de stad toegewezen. Ik schreef eerder over deze Treiteraanpak. Het overlastgevende gezin is vervolgens in hoger beroep gegaan. Dat bleek tevergeefs: in juli 2014 heeft het Gerechtshof Amsterdam het vonnis van de Rechtbank Amsterdam bekrachtigt. Volgens het gerechtshof is de overlast voldoende vast komen te staan en is ontruiming hier niet disproportioneel. Lees verder

Eerste ‘succes’ van de Treiteraanpak: familie moet na 13 jaar overlast huurwoning verlaten

Een familie veroorzaakt jarenlang overlast, maar de verhuurder krijgt het dossier niet rond. In 2013 wordt de familie via de Amsterdamse Treiteraanpak aangeschreven door de burgemeester: het gedrag wordt niet langer getolereerd. De burgemeester besluit een camera op te hangen in de buurt en de verhuurder vordert de ontbinding van de huurovereenkomst. Er wordt wel gezorgd voor een alternatieve containerwoning. De rechter wijst deze vordering toe. Het gezin moet de woning verlaten. Lees verder

Wetsvoorstel Rotterdamwet 2.0: overlastveroorzakers en criminelen geweerd uit wijk

OverlastDe ministerraad heeft op 21 juni 2013 ingestemd met wetsvoorstel tot wijziging van de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek en de Huisvestingswet. Dit wetsvoorstel wordt ook wel de Rotterdamwet 2.0 genoemd. Het wetsvoorstel biedt mogelijkheden om overlastveroorzakers (vanaf 12 jaar en ouder!) en criminelen te weren uit de wijk. Het is wel vereist dat de gemeenteraad een huisvestingsverordening heeft opgesteld. In een ander wetsvoorstel werden al andere maatregelen aangekondigd om verloedering en huisjesmelkers aan te pakken. Lees verder

OM niet ontvankelijk bij vervolgen overtreding collectief horecaverbod

De verdachte krijgt een collectief horecaverbod opgelegd en overtreedt dat verbod. Het OM besluit tot vervolging van de verdachte, maar rekwireert tot niet-ontvankelijkverklaring. De rechtbank gaat daarin mee.

Ik schreef eerder over de kritische houding van de rechterlijke macht ten opzichte van het collectief horecaverbod. De Rechtbank Almelo was eerder heel kritisch over dit verbod. Lees verder