Burgemeesters pakken horecaondernemers aan die betrokken zijn bij geweld, kinderporno, drugshandel en illegaal gokken

Burgemeester sluit pandDe burgemeester heeft meerdere instrumenten om horecaondernemers aan te pakken die betrokken zijn bij illegale activiteiten. Recente jurisprudentie geeft een goed overzicht van de verschillende mogelijkheden. Zo trekt de burgemeester van Den Bosch onlangs de drank- en horecawetvergunning als ook de exploitatievergunning in, omdat in een café illegale gokactiviteiten hebben plaatsgevonden. De voorzieningenrechter acht dit besluit rechtmatig.

In een andere zaak acht de Raad van State het besluit van de burgemeester van Den Haag om een café te sluiten wegens een steekincident rechtmatig. De basis van dit sluitingsbesluit is art. 174 Gemeentewet en de APV.

In weer een ander geval sluit de burgemeester van Valkenswaard op grond van art. 13b Opiumwet een horeca-inrichting. In het café worden verdovende middelen verhandeld. De rechtbank oordeelt dat de sluiting rechtmatig is.

In een andere zaak trekken het college van b&w en de burgemeester zowel de drank- en horecawetvergunning als de exploitatievergunning in, omdat de exploitant wordt verdacht van het bezit van kinderporno en het zich schuldig maken aan mensenhandel. Bovendien is een stagaire aangerand. De ABRvS acht de intrekkingen gerechtvaardigd. Lees verder

Mensenhandel voortaan reden tot sluiting panden in België

Belgische burgemeesters kunnen voortaan panden sluiten indien vaststaat dat de panden gebruikt worden voor mensenhandel. In de Kamer van Volksvertegenwoordigers is een aanpassing van de Nieuwe Gemeentewet (art. artikel 134 quinquies)  aangenomen, die burgemeesters die bevoegdheid verleent. Zie hier voor het wetsvoorstel.

De Gazet van Antwerpen vermeldt:

Burgmeesters moeten meer mogelijkheden krijgen om op te treden tegen mensenhandel en mensensmokkel. Volgens het voorstel zullen ze in de toekomst een pand waar mensensmokkelaars hun illegalen onderbrengen of waar mensenhandelaars hun prostituees gevangen houden, kunnen sluiten. Dat zal voor zes maanden kunnen en pas na overleg met het gerecht. Zo wil men verhinderen dat burgemeesters een undercoveronderzoek van de gerechtelijke politie gaan doorkruisen. Momenteel kunnen burgemeesters al cafés, bordelen en jeugdclubs sluiten als die overlast veroorzaken.

De verhuurders van zo’n “mensenhandelspand” zullen via het gerecht een schadevergoeding moeten eisen, tenminste als ze volledig te goeder trouw zijn en van de mensenhandel niets afweten.

Zie hier.