2107 huisverboden in 2009

In 2009 zijn door burgemeesters meer dan 2100 huisverboden op basis van de Wet tijdelijk huisverbod opgelegd. Opvallend zijn de grote regionale verschillen van opgelegde verboden. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken meldt dat op zijn site:

‘In 2009 zijn 2107 huisverboden opgelegd. Dat blijkt uit een inventarisatie door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onder gemeenten. De verschillen in het land zijn groot. In de politieregio Rotterdam-Rijnmond zijn de meeste huisverboden (445) opgelegd. In Gelderland-Zuid de minste (3).

De Wet tijdelijk huisverbod (op 1 januari 2009 in werking getreden) geeft burgemeesters de bevoegdheid om bij acute dreiging van huiselijk geweld de pleger voor 10 dagen uit huis te plaatsen. Bij aanhoudende dreiging kan de burgemeester het huisverbod verlengen tot in totaal maximaal 28 dagen. In het eerste jaar van de uitvoering van de wet is dat 862 keer (41% van de huisverboden) gebeurd. In 169 zaken (8%) van de huisverboden trok de burgemeester het huisverbod voortijdig in. Een uithuisgeplaatste heeft recht op bijstand van een advocaat. In totaal is 340 keer (16%) een advocaat ingeschakeld. Dit heeft geleid tot 76 (4%) rechtzaken waarbij om een voorlopige voorziening is verzocht.

Burgemeesters zijn positief over het huisverbod. Zij ervaren het als een nuttig instrument in de aanpak van huiselijk geweld. Het huisverbod doorbreekt de geweldsspiraal, creëert veiligheid en brengt integrale hulpverlening onder regie van de gemeenten op gang.

De wet tijdelijk huisverbod is een onderdeel van de brede aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De ministeries van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Justitie en het ministerie voor Jeugd en Gezin richten zich samen op het voorkomen, signaleren en stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het beperken van de schadelijke gevolgen daarvan.’ Zie hier.

Klik hier voor een overzicht voor opgelegde huisverboden per regio.