Burenruzie over afdak, dakpannen en een boom

Buren leven met elkaar in onmin over de aanleg van een carport. Een afdak is, zonder toestemming, bevestigd aan een dakgoot. Daardoor ontstaat, zo stellen de buren, geluidsoverlast. Tevens zijn dakpannen zonder toestemming weggehaald. Bovendien veroorzaakt een boom hinder. De rechter acht het weghalen van de dakpannen onrechtmatig. Het afdak moet worden gedoogd. Daarnaast is wordt de vordering over de boom afgewezen. De rechter blijkt door te hebben dat hier sprake is van een burenruzie die wordt uitgevochten bij de rechter. Hij stelt:

‘Naar het oordeel van de kantonrechter hebben eisers inderdaad niet dan wel onvoldoende aangetoond, dat zij in het verleden dusdanige hinder hebben ondervonden dat dit verwijdering van deze boom rechtvaardigt. Bij de kantonrechter bestaat de indruk dat eisers deze vordering maar hebben “meegenomen” met de overige vorderingen nu toch een procedure moest worden gestart en de verhoudingen tussen partijen toch duurzaam zijn gebrouilleerd. De kantonrechter is echter van oordeel, dat eisers op dit moment onvoldoende belang hebben bij toewijzing van deze vordering. Dit klemt temeer nu eisers zelf inmiddels blijken te zijn verhuisd en zij hun woning, met perceel, te koop hebben aangeboden.’

Een typisch geval van een ‘Rijdende rechter zaak’ in real life. Zie BK8258.