College moet handhavend optreden tegen bierketen

Horeca-ondernemers verzoeken het college van B&W van Wymbritseradiel handhavend op te treden tegen bierketen in de gemeente. Het college weigert handhavend op te treden, hoewel de keten in strijd zijn met de Drank- en Horecawet, de Wet Ruimtelijke Ordening en de Woningwet. De ondernemers gaan in beroep tegen deze weigering en halen hun gelijk bij de rechtbank. Het college moet handhavend optreden.

Zie LJN: BM3969