Geluidsoverlast van sportkooi in Leidschemdam-Voorburg

Bewoners van Leidschendam-Voorburg klagen over geluidsoverlast veroorzaakt door de gebruikers van een sportkooi.  Het college van burgemeester en wethouders hebben vrijstelling verleend voor strijd met het bestemmingsplan. De bewoners  stappen naar de bestuursrechter. De rechtbank stelt, naar aanleiding van geluidsmetingen van onderzoeksbureaus, dat sprake is van geluidshinder. Bewoners moeten in beginsel enig geluidsoverlast aanvaarden om het maatschappelijk belang te dienen. In dit geval was door de  aanwezigheid van speelvoorzieningen in de wijk dit algemeen belang minder aanwezig, zo stelt de rechtbank. Daarom had het college in redelijkheid niet kunnen oordelen dat het maatschappelijk belang opweegt tegen de geluidsoverlast van omwonenden. De vrijstelling is ten onrechte verleend.

Zie BK6785.