Handhaving gebruiksbesluit wegens brandgevaar

Een eigenaar van een landbouwmechanisatiebedrijf slaat oud papier op in de werkplaats van dat bedrijf. Hierdoor ontstaat brandgevaar. Daarnaast is de vluchtroute geblokkeerd. Het college van burgemeester en wethouders treden handhavend op en leggen een last onder dwangsom op. Het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (ook wel het Gebruiksbesluit genoemd) is overtreden. De eigenaar gaat in bezwaar en beroep. De rechtbank verklaart het beroep ongegrond. Zie BK9405.

Zie over het Gebruiksbesluit ook de website van VROM.