Huisvesting seizoenarbeiders strijdig met bestemmingsplan

Het college van B&W van de gemeente Reimerswaal gelasten de eigenaar het gebruik van een pand als logiesgebouw te staken. Daarnaast moet hij het pand ontruimen. In het pand wonen acht buitenlandse seizoensarbeiders, hetgeen volgens het college in strijd is met het bestemmingsplan. De eigenaar gaat tevergeefs in bezwaar en beroep. De rechtbank verklaart zijn beroep ongegrond.

Zie LJN:BL6803.