Jurisprudentieoverzicht Wet Tijdelijk Huisverbod

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een jurisprudentieoverzicht voor de Wet Tijdelijke Huisverbod gepubliceerd. In het overzicht zijn de beslissingen uit de jurisprudentie geordend.

Huisverbod.nl meldt:

“Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft een uitgebreid overzicht met jurisprudentie gemaakt over het tijdelijk huisverbod. In dit overzicht wordt op thematische wijze aandacht besteed aan de rechterlijke uitspraken met betrekking tot de wet.

Het is een eerste globale verkenning van de uitspraken die zijn gepubliceerd tot en met 30 november 2010. Dit document beoogt een globaal, thematisch overzicht te geven van de uitspraken die zijn gedaan met betrekking tot het huisverbod. Het is geen grondige juridische analyse. Evenmin zijn de onderliggende dossiers van de betreffende casussen bestudeerd.

Om deze redenen kunnen aan dit document dan ook geen rechten worden ontleend. Het document is vooral bedoeld als handreiking, die gebruikt kan worden voor beleidsdoeleinden. Voor nadere informatie over de uitspraken inzake het betreffende thema wordt verwezen naar de in de voetnoten vermelde uitspraken.”

Download het overzicht hier.