Raad van State: inbeslagname hond rechtsgeldig

Het college van burgemeester en wethouders van Assen neemt een rottweiler in beslag nadat zich een aantal bijtincidenten hebben voorgedaan. De hond heeft in 2016 een fietser en een hardloper gebeten. Naar aanleiding van dit bijtincident heeft het college op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening van Assen (APV) de hond als een gevaarlijke hond aangemerkt en een aanlijn- en muilkorfgebod opgelegd. In 2018 waren er nog drie incidenten, waarbij de hond andere honden heeft gebeten. De hond droeg toen geen muilkorf. Naar aanleiding van deze incidenten besluit het college tot inbeslagname van de hond. De eigenaar van de hond heeft tegen dit besluit bezwaar gemaakt, maar dit is ongegrond verklaard. De rechtbank heeft vervolgens het beroep ongegrond verklaard. Tegen deze uitspraak heeft de eigenaar hoger beroep ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

De eigenaar betoogt als eerste dat het college niet de bevoegdheid heeft om de hond onvrijwillig in beslag te nemen. De Afdeling overweegt dat het college op grond van de APV de bevoegdheid heeft om de hond in beslag te nemen. Inbeslagname impliceert volgens de Afdeling onvrijwillige afstand, en niet van onteigening.

Daarnaast betoogt de eigenaar dat het besluit tot inbeslagname feitelijke grondslag mist. Dit is volgens de Afdeling niet het geval. Er bestaat een verband tussen de begane overtreding en de kans op herhaling zonder ingrijpen.

Ten slotte meent de eigenaar dat de inbeslagname in strijd is met het proportionaliteitsbeginsel, gelet op de emotionele impact die de inbeslagname op zijn gezin heeft. De Afdeling is van oordeel dat er geen strijd is met het proportionaliteitsbeginsel. Daarbij is vooral van belang dat er herhaalde bijtincidenten hebben plaatsgevonden ondanks het opgelegde aanlijn- en muilkorfgebod.

Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State 19 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:514

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RVS:2020:514

Update: zie ook https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20192020-2487.html