Raad voor het Openbaar Bestuur: boekjes burgers, veiligheid en vertrouwen

De Raad voor het Openbaar bestuur publiceert twee boekjes over de veiligheid, burgers en vertrouwen.

De site van de Rob meldt:

In deze bundel, die gaat over de rol van burgers en de verwachtingen die zij hebben van de overheid op veiligheidsgebied, gaat Hans Boutellier in op de verschillende rollen van de burger. Peter Lankhorst en Auke van Dijk schetsen de contouren van de organisatie van veiligheid in de buurt. De rol van de burgemeester komt aan bod in de bijdrage van Arno Korsten, met meedwerking van de burgemeesters Don Bijl en Frank Kerckhaert. Ira Helsoot, Roel Pieterman en Jaap Hanekamp ten slotte gaan in op het fenomeen risico’s.

De verantwoordelijkheidsverdeling tussen burgers, bedrijven en overheid als het gaat om veiligheid in de samenleving is onduidelijk. Burgers kunnen veel meer dan tot nu toe betrokken worden bij de veligheidsaanpak. De minister van Veiligheid en Justitie zou het initiatief moeten nemen voor een betekenisvolle discussie hierover. Daarnaast dienen politiek en bestuur het goede voorbeeld te geven door moreel leiderschap. Harde maatregelen alleen en het steeds benadrukken van onveiligheid zijn niet productief. Dat schrijft de Raad voor het openbaar in zijn advies ‘Veiligheid en vertrouwen. Kernen van een democratische rechtsstaat’ dat is aangeboden aan minister Opstelten.