Rapport ‘Jongerenoverlast in perspectief’ verschenen

Het Ministerie van Binnelandse Zaken heeft het rapport ‘Jongerenoverlast in perspectief’ op zijn site geplaatst:

“Dit onderzoek is erop gericht om de kennis over en de verklaring van (de perceptie van) jongerenoverlast vanuit het perspectief van de woonomgeving te versterken. Bovendien wil het onderzoek inzicht geven in de mate waarin etniciteit een rol speelt bij de perceptie van overlast.”

Download het rapport hier.