Rapport over Rotterdamse stadsmariniers

De gemeente Rotterdam meldt op zijn website:

“De stadsmariniers vervullen een belangrijke rol in het oplossen van hardnekkige veiligheidsproblemen in een aantal Rotterdamse wijken. Dat concludeert de Rekenkamer in het rapport Handhaven van Stadsmariniers, effecten van stadsmariniers op veiligheid. De rekenkamer onderzocht 34 concrete acties van de stadsmariniers. Uit het rapport blijkt dat 29 van de 34 acties (85 procent) effectief zijn.

Het beeld dat uit het rapport naar voren komt is, zoals de directeur in zijn voorwoord schrijft, voor Rekenkamerbegrippen ‘behoorlijk positief’. De stadsmariniers zijn volgens de Rekenkamer vooral effectief bij het oplossen van goed geïsoleerde en urgente veiligheidsproblemen. Burgemeester Aboutaleb is trots op de inzet en de resultaten van de stadsmariniers. “De stadsmariniers spelen al acht jaar een belangrijke rol bij de veiligheidsaanpak in onze stad. Het is goed dat ook de Rekenkamer nu hun belang onderstreept.”

De Rekenkamer wijst op het gevaar van het zogenoemde ‘waterbedeffect’, het risico dat problemen die in de ene wijk worden bestreden ergens anders de kop op steken. De stadsmariniers en de verschillende partijen waarmee ze in de wijken samenwerken houden dit al nauwlettend in de gaten. Ook in de Rotterdamse Veiligheidsindex worden de 63 wijken gemonitord. Als verschuiving van problemen wordt geconstateerd worden aanvullende maatregelen genomen.

De eerste stadsmariniers deden 2002  in Rotterdam hun intrede. Het toenmalige college oordeelde dat de veiligheidsproblemen in sommige delen van de stad vroegen om een onorthodoxe en krachtige aanpak. Onder het motto ‘de beste mensen in de slechtste wijken’ gingen ze aan de slag. In Rotterdam zijn op dit moment in vier deelgemeenten stadsmariniers actief. Daarnaast zijn er stadsmariniers die gespecialiseerd zijn in een bepaald thema, zoals Antillianen, overvallen en openbaar vervoer. De stadsmariniers vervullen in hun werk verschillende rollen: het realiseren van snelle interventies, duurzaam herstel in wijken met een bovenmaatse problematiek en preventief ingrijpen in wijken die dreigen af te glijden.

Het college van burgemeester en wethouders gaat door op de ingeslagen weg met bijzondere aandacht voor de conclusies en aanbevelingen van het rapport.”

Het rapport is hier te downloaden.