Rechter acht intrekken exploitatievergunning coffeeshop rechtmatig

De burgemeester van Amsterdam trekt een exploitatievergunning in van een coffeeshophouder. In de woning van de schoonmaker van de coffeeshop is acht kilogram drugs gevonden. De rechter stelt dat de coffeeshophouder zich daarmee heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit. De intrekking van de exploitatievergunning is daarom rechtmatig.

Zie LJN: BV6347

Zie ook LJN: BV7904 waar een exploitatievergunning wordt ingetrokken wegens overtreding van de Opiumwet en schijnbeheer van een coffeeshop.