Regering breidt gedoogcriteria coffeeshop uit met besloten-clubcriterium en ingezetenencriterium (wietpas)

De regering heeft per 1 januari de gedoogcriteria voor coffeeshops in de Aanwijzing Opiumwet van het Openbaar Ministerie aangepast. Dit is gebeurd om de zogenaamde wietpas in te voeren. Naast de bestaande AHOJG-criteria komen er twee andere criteria. Ten eerste is het het besloten-clubcriterium ingevoerd:

Het Besloten-clubcriterium houdt in dat uitsluitend toegang kan worden verleend en verkocht mag worden aan leden van de coffeeshop, waarbij bepaald is dat de coffeeshop in één kalenderjaar maximaal tweeduizend lidmaatschappen mag uitgeven en dit documenteert in de vorm van een controleerbare ledenlijst. De coffeeshop mag ten allen tijde maximaal 2000 leden hebben. Legitimatie geschiedt met een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart en/of verblijfsdocument. De ledenlijst is controleerbaar en bevat de naam, postcode of woonplaats en geboortedatum van een lid. De ledenlijst bevat tevens een aanvangsdatum en eventueel een vervaldatum van het lidmaatschap. De ledenlijst moet een verschijningsvorm hebben zodat deze kan worden ingezien of fysiek kan worden overhandigd ter controle. De coffeeshophouder is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van de ledenlijst.

Daarnaast bestaat een ingezetenencriterium:

Het Ingezetenencriterium houdt in dat lidmaatschap voor de coffeeshop uitsluitend toegankelijk is voor ingezetenen van Nederland van achttien jaar of ouder. Onder ingezetene wordt verstaan een persoon die zijn adres heeft in een gemeente van Nederland. Het ingezetenschap wordt aangetoond middels een uittreksel van de Gemeentelijke Basisadministratie van de woonplaats dat bij het aangaan van het lidmaatschap niet ouder is dan vier weken.

In 2014 wordt het afstandscriterium ingevoerd:

Het Afstandscriterium houdt in dat de minimale afstand tussen een coffeeshop en een school voor voortgezet of beroepsonderwijs voor scholieren jonger dan 18 jaar 350 meter moet zijn.

De burgemeester draagt zorg voor de handhaving van de criteria (met behulp van art. 13b Opiumwet). De criteria worden gefaseerd van kracht:

1. Per 1 mei 2012 zullen in de gemeenten van de provincies Limburg, Noord-Brabant en Zeeland het Besloten-club- en het Ingezetenencriterium worden ingevoerd, met uitzondering van het maximumaantal leden van 2000. Het staat de gemeenten in de andere provincies vrij deze criteria ook al toe te passen.

2. Per 1 januari 2013 wordt het maximumaantal van 2000 leden van kracht.

3. Per 1 januari 2013 zullen het B- en I-criterium volledig in het hele land gelden.

4. Per 1 januari 2014 wordt het Afstandscriterium van kracht.

Vanaf 2014 is dus pas sprake van de AHOJG-BIA-criteria.

Zie hier voor de brief van de regering.