Seksinrichtingen Alkmaar mogen open blijven

De burgemeester van Alkmaar weigert een exploitatievergunning voor seksinrichtingen te verlenen.  Deze weigering is gebaseerd op een BIBOB-advies. Daarnaast gelast de burgemeester de pandeigenaren onder aanzegging van een bestuursdwang de exploitatie van de seksinrichtingen te staken. De rechtbank Alkmaar  oordeelt dat de burgemeester niet aannemelijk heeft kunnen achten dat de prostitutiepanden zijn aangekocht met losgeld van de Heinekenontvoering en drugsgeld. De aan het BIBOB-advies ten grondslag liggende bronnen bieden daarvoor geen directe aanwijzingen. De beroepen worden gegrond verklaard. Zie BK2970.