Sluiting 13b Opiumwet onrechtmatig: burgemeester had eerst moet waarschuwen

De burgemeester van Heerlen en Kerkrade sluiten allebei een woning op grond van art. 13b Opiumwet. De voorzieningenrechter schorst deze besluiten omdat de burgemeesters volgens hun eigen beleid de bewoners eerst hadden moeten waarschuwen.

Zie LJN: BY2863 en BY2864.