Burenruzie eindigt in rechtszaak over boom in tuin: geen onrechtmatige hinder (5:37 BW)

Een buurman vordert op grond van art. 5:37 BW de verwijdering van een boom in de tuin van de buren. De boom zou schade veroorzaken. De rechter komt tot de conclusie dat sprake is van enige hinder, maar niet van onrechtmatige hinder. De vordering wordt afgewezen. Lees verder

Bomen buren veroorzaken volgens gerechtshof geen onrechtmatige hinder

Buren hebben ruzie over mogelijke hinder die de bomen in de tuin veroorzaken. De bomen nemen het zonlicht in de tuin weg. Deze ruzie ontaardt in een rechtszaak. Het gerechtshof  bepaalt dat hier geen sprake is van onrechtmatige hinder (art. 5:37 BW) en dat de bomen mogen blijven staan. Lees verder