Tijdelijk Huisverbod en geldgebrek Rotterdam

Rotterdam kampt volgens Wethouder Kriens met geldgebrek op het gebied van het tijdelijk huisverbod.  Er worden meer huisverboden opgelegd dan verwacht.  De VNG meldt op haar site:

‘Het opleggen van tijdelijke huisverboden voor plegers van huiselijk geweld komt dit jaar in Rotterdam in de knel, vreest verantwoordelijk wethouder Jantine Kriens (PvdA) . Een tijdelijke uithuisplaatsing voor plegers van huiselijk geweld blijkt goed te werken, maar brengt wel veel kosten met zich mee. Het potje met geld voor het huisverbod is in de havenstad bijna op.

Rotterdam legde in 2009 451 huisverboden op, terwijl gerekend was op tussen de 250 en 400 uithuisplaatsingen. Ook andere gemeenten legden veel meer huisverboden op dan waar vooraf op was gerekend. De VNG stelt vast dat dit punt van meet af aan door gemeenten naar voren is gebracht. Het zal dus ongetwijfeld binnenkort opnieuw op onze agenda staan.

Cijfers

Uit recente cijfers blijkt dat ook het aantal meldingen van huiselijk geweld in Rotterdam steeg: van 4900 in 2008 tot 6500 in het afgelopen jaar. Van de 451 opgelegde huisverboden werden er 281 verlengd. Het verbod werd in twaalf gevallen ingetrokken en 140 keer overtreden.

Debat
De minister zei vorig jaar in een debat met de Tweede Kamer al dat hij ervan uitgaat dat gemeenten voldoende financiële middelen hebben voor het huisverbod. Het moest volgens hem ook niet zo zijn dat bij elke succesvolle maatregel ‘de rekening in Den Haag’. terechtkomt’.

Zie hier.