Verantwoording Balkenende IV “Veiligheid begint met voorkomen”

Het ministerie van Justitie meldt op zijn website:

“Het aantal gewelds- en vermogensmisdrijven en fietsendiefstallen is de afgelopen drie jaar fors gedaald. Verder zijn er minder veelplegers en daalt de recidive. Het bedrijfsleven ondervindt substantieel minder criminaliteit en de overheid heeft tientallen miljoenen crimineel verkregen winsten afgenomen. Alleen de overlast en verloedering nemen niet genoeg af. Met name vorig jaar is het aantal vandalisme-incidenten gestegen. Veertig gemeenten krijgen voor dit en volgend jaar 153 miljoen euro voor de aanpak van overlast en verloedering.

Dat zijn de voornaamste resultaten in de verantwoordingsbrief Veiligheid Begint Bij Voorkomen die vandaag door minister Hirsch Ballin van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar de Tweede Kamer is gezonden.
Met het project “Veiligheid Begint Bij Voorkomen” (VBBV) werkt het kabinet aan het terugdringen van de criminaliteit in Nederland. Het project komt voort uit de pijler veiligheid van het beleidsprogramma van het kabinet. Hoewel het project niet de hele beoogde looptijd heeft kunnen volmaken zijn er in de afgelopen drie jaar goede resultaten geboekt en zijn enkele belangrijke doelstellingen reeds behaald.”
Zie hier voor de uitgebreide verantwoording.