Rechters: beginselplicht tot handhaving bij aanpak jeugdketen en jeugdhonken

Koninklijke Horeca Nederland verzoekt het college van b&w om handhaving van de Drank- en Horecawet ten aanzien van jeugdketen. In deze keten wordt drank verkocht. Het college weigert om handhavend op te treden, aangezien de keten juist zorgen dat de overlast van jongeren vermindert. De Afdeling verplicht het college echter tot handhaving vanwege de beginselplicht tot handhaving.

Zie LJN: BP3653.

Update maart 2011: een nieuw geval voor de Rechtbank Leeuwarden. Het college van B&W van Littenseradiel moet handhavend optreden. Zie LJN: BP7210.

Update mei 2011: vergelijk deze zaak over de beginselplicht tot handhaving ten aanzien van een jeugdhonken (LJN: BQ3786)