Buurtbewoners houden met succes de komst van een coffeeshop tegen

Het college van B&W van Haarlemmermeer geeft groen licht voor de komst van een tweede coffeeshop in de gemeente. Buurtbewoners en een dorpsraad maken bezwaar tegen dit besluit en vragen om een voorlopige voorziening bij de rechter. De bewoners vrezen veel overlast rondom de coffeeshop.

De voorzieningenrechter schorst het besluit van het college:

De belangen afwegende kent de voorzieningenrechter zwaarder gewicht toe aan de belangen van verzoekers. Ofschoon begrip bestaat voor de wens van vergunninghoudster na zo lang wachten eindelijk te kunnen starten, is niet gebleken dat vergunninghoudster in een, met name financieel, nijpend parket komt als haar geduld nog langer op de proef wordt gesteld. Daar staat tegenover dat met de start van de exploitatie de (overlast)geest uit de fles kan komen, zoals verzoekers vrezen. Of die vrees objectief gerechtvaardigd is, zal pas kunnen worden vastgesteld als alle argumenten in de bodemprocedures op hun merites zijn beoordeeld. De thans bestaande onzekerheid over de mate van de overlast laat de voorzieningenrechter zwaarder wegen dan het belang van vergunninghoudster. Dit betekent dat de verzoeken worden toegewezen en dat alle besluiten zullen worden geschorst tot zes weken na verzending van de uitspraken in de bodemzaken.

Het is dus nog afwachten of de coffeeshop definitief gestopt is.

Zie LJN: BQ4809.