Afdeling: toepassen bestuursdwang bij hennepteelt rechtmatig

De Afdeling acht het toepassen van spoedbestuursdwang door het college van B&W Goes op basis van de Bouwverordening rechtmatig. Er was hier sprake van een hennepplantage.

Zie LJN: BM7751