Algehele sluiting café na grote vechtpartij en ordeverstoring onrechtmatig

De burgemeester van Leeuwarden sluit op grond van de apv café De Prins “H” voor de duur van een maand. In de directe nabijheid van het café heeft een grote vechtpartij plaatsgevonden. Er is daarom sprake van een verstoring van de openbare orde. De voorzieningenrechter acht een algehele sluiting van het café niet passend aangezien het café niet alleen uitgaanspubliek ontvangt maar overdag ook lunches verzorgt. De voorzieningenrechter schorst (met medewerking van de burgemeester) het besluit, doch uitsluitend voor zover de sluiting betrekking heeft op de uren tot 21:00.

Zie LJN: BW0674

Zie LJN: BV9772 voor een andere cafésluiting wegens een verstoring van de openbare orde (vechtpartij). Hier wordt een sluiting op grond van art. 174 Gemeentewet en de apv wel rechtmatig geacht.