Beroep tegen tijdelijk huisverbod ongegrond

De burgemeester van Sliedrecht legt een man een tijdelijk huisverbod van twaalf dagen op. Dit wordt door de burgemeester gewijzigd in de maximaal toegestane tien dagen. In september 2009 verlengt de burgemeester het verbod met achttien dagen.  De man gaat te laat in beroep tegen de eerste twee besluiten. Hij is daardoor niet-ontvankelijk. Het beroep tegen het verlengingsbesluit is ongegrond. De rechtbank overweegt dat de angst

‘volgens het verlengingsbesluit zo groot dat het gezin gedreigd heeft het huis te verlaten en naar een opvangtehuis te vertrekken als het huisverbod niet verlengd zou worden. (..)Het komt niet aannemelijk voor dat (de dreiging van) dat geweld ten tijde van het nemen van het verlengingsbesluit opeens zou zijn verdwenen. Bovendien is volgens het verlengingsbesluit de hulpverlening nog niet goed op gang gekomen en moet nog blijken of eiser, die nog niet tot rust is gekomen en het gezin niet met rust laat, zich (alsnog) begeleidbaar zal gaan opstellen en zich kan binden aan hulpverlening. Er blijkt niet dat het besluit te dien aanzien onjuist is nu eiser niet onderbouwt dat hij zich genoegzame inspanningen getroost om hulpverlening te accepteren.’

Zie BK4558.