Gedogen illegaal overlastgevend logiesgebouw onrechtmatig

Het college van B&W van de gemeente Wieringermeer gedoogt tot 2015  een illegaal logiesgebouw waar 40 tijdelijke werknemers gehuisvest zijn.  De bewoning is in strijd met het bestemmingsplan. Bewoners rondom het pand stellen beroep in bij de rechtbank. Zij stellen onder meer dat het college in zijn besluitvorming onvoldoende betrokken dat omwonenden geluidsoverlast, geurhinder en overlast van zwerfafval ondervinden als gevolg van de illegale bewoning van het pand, waarin volgens hen tevens onvoldoende ruimte en voorzieningen voor 40 personen aanwezig zijn. Daarnaast vinden de buurtbewoners de gestelde gedoogtermijn van 7 jaar veel te lang. De Rechtbank volgt het betoog van de bewoners en acht de beroepen gegrond.  Zie BK4261.