Bestuurlijke strafbeschikking overlast in 2010 in alle gemeenten

In 2010 krijgen alle gemeenten de mogelijkheid om een in veel overlastgevende situaties handhavend op te treden met een bestuurlijke strafbeschikking. Overlastveroorzakers krijgen in dat geval een soort boete. De bestuurlijke strafbeschikking wordt gefaseerd ingevoerd. De VNG informeert gemeenten over dit proces en de mogelijkheden van deze bestuurlijke strafbeschikking. Klik hier voor meer informatie.