Meer meldingen hangjongeren in Amsterdam

Het aantal meldingen van overlast door hangjongeren in Amsterdam is de afgelopen tijd toegenomen. In 2008 kwamen er nog iets meer dan 7200 van dat soort meldingen binnen, dit jaar waren het er tot en met augustus al ruim 7600. Dat staat in een rapportage die burgemeester Job Cohen deze week naar de gemeenteraad heeft gestuurd.
Dat het aantal berichten van overlast is toegenomen, mag enigszins opvallend heten. Het aantal groepen hangjongeren is namelijk afgenomen van 73 eind 2008 tot zeventig in augustus. Ook zijn er minder hardekernjongeren. Op het laatste meetmoment – in april – waren het er 497, tegen 558 eind vorig jaar

In Amsterdam is het aantal meldingen van overlastgevende hangjongeren toegenomen. Van 7200 meldingen in 2008 steeg het aantal meldingen in 2009 al tot ruim 7600. Wel zijn het aantal groepen hangjongeren afgenomen van 73 eind 2008 tot zeventig in 2009. Daarnaast is het aantal jongeren uit de zogenaamde ‘harde kern’ afgenomen met 61 (van 558 naar 497 jongeren). Zie Het Parool.