Bewoner moet illegaal dakterras verwijderen op last van VvE

Een eigenaar van een appartement bouwt zonder toestemming van de vereniging van eigenaars (VvE) een dakterras op het gemeenschappelijke dak. De VVE stapt naar de rechter om het dakterras te laten verwijderen. Deze vordering wordt toegewezen. De rechtbank overweegt:

4.8.  De voorzieningenrechter komt vooralsnog tot de conclusie dat [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] zonder de vereiste toestemming van de VvE in strijd met de splitsingsakte en dus onrechtmatig het dakterras hebben gerealiseerd. Dat de VvE lange tijd niet actief is geweest en dat zowel [eiser sub 2] als [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] voorheen de regels en de formaliteiten uit de splitsings¬akte en het modelreglement 1992 nooit strikt hebben nageleefd, doet daar niet aan af. Bovendien zijn [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] door [eiser sub 2] herhaaldelijk gewaarschuwd dat het aanleggen van een dakterras zonder toestemming van de VvE niet is toegestaan. Ook zijn zij gewezen op de consequenties van het eventueel zonder die toestemming aanleggen van een dakterras. Dat [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] desondanks toch zonder toestemming van de VvE het dakterras hebben gerealiseerd komt dan ook volledig voor hun eigen rekening en risico.
Dat [eiser sub 2] zijn bevoegd¬heden als voorzitter van de VvE zou misbruiken door de onderhavige procedure te starten mede in naam van de VvE hebben [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] onvoldoende concreet onderbouwd gesteld, zodat de voorzieningenrechter aan dit verweer voorbij gaat. De voorzieningenrechter merkt nog op dat het zonder toestemming van de vergadering van eigenaars plaatsen van een dakterras ook strijd oplevert met het modelreglement 1992 (artikel 13 lid 1 en artikel 14) en dus ook om die reden onrechtmatig is.

Zie LJN: BT2558.