Bezwaarschrift tegen verblijfsontzegging moet worden behandeld

Een inwoner van de gemeente Nijmegen krijgt door de burgemeester een verblijfsontzegging (ook wel gebiedsverbod genoemd) opgelegd. Deze ontzegging is opgelegd naar aanleiding van informatie over overlast in de wijk Meijhorst. De inwoner gaat in bezwaar tegen dit gebiedsverbod. De burgemeester verklaart dit bezwaar niet-ontvankelijk, aangezien toen de ontzegging niet meer van kracht was. De inwoner heeft daarom geen belang meer bij heroverweging van het besluit tot opleggen van een verbod. De rechtbank acht dit onjuist. Zo veroorzaakt de kans op herhaling van oplegging van een verblijfsontzegging wegens overlast al dat de inwoner een belang heeft bij behandeling van het bezwaar. Zie BK6503.