Loopbrug terras buren moet weg

Een loopbrug naar een terras van particulieren in Delft moet, na een vordering bij de rechter van de buren, weggehaald worden. De loopbrug zorgt voor onrechtmatige hinder, die uit inkijk in de slaapkamer van de klagende buren bestaat.Voor de brug was wel een bouwvergunning verleend. De rechter acht de geluidsoverlast en lichthinder (belemmering van daglichttoetreding) niet voldoende bewezen. Zie BK6384.