Burenruzie ontaardt in civielrechtelijke rechtszaak over onrechtmatige hinder (art 5:37 BW)

Buren hebben onderling ruzie. Zij klagen over rumoer en trillingen veroorzaakt door een toilet, dakramen, de kleur van muren en geplaatste camera’s. De vorderingen op basis van art. 5:37 BW worden nagenoeg allemaal afgewezen.

Zie LJN: Bv3526.