Burgemeester sluit café na vechtpartij tussen bezoekers en portiers

De burgemeester van Eindhoven sluit tijdelijk een café op grond van art. 174 Gemeentewet en de APV. De portiers van het café en bezoekers zijn betrokken geweest bij een vechtpartij. Er is daarom sprake van een (gevaar voor de) verstoring van de openbare orde. De  voorzieningenrechter wijst een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening af.

Zie LJN: BW2962