Burgemeester sluit woning op grond van 174a Gemeentewet

De burgemeester van Urk heeft een woning gesloten op grond van artikel 174a Gemeentewet (de Wet Victoria). Rondom de woning vond veel drugs- en drankgerelateerde overlast plaats. Daarnaast was sprake van vervuiling, geluidsoverlast en geweldpleging.  De website van de gemeente Urk meldt het volgende:

‘De gemeente Urk heeft dinsdagmorgen 16 maart een woonhuis aan de Lange Dam verzegeld. De sluiting geldt voor een periode van 6 maanden. De reden voor de verzegeling is de verstoring van de openbare orde rond de woning.
Burgemeester Jaap Kroon van de gemeente Urk heeft tot de verzegeling van de woning besloten omdat er sinds twee jaar sprake is van overlast. De overlast bestaat uit drank- en drugsgebruik. De woning wordt beschouwd als een gebruikersruimte voor alcohol en drugs en wordt niet primair gebruikt voor woondoeleinden. Daarnaast is er sprake van structurele overlast door ondermeer het achterlaten van rommel rondom de woning, veelvuldig geluidsoverlast en geweld.
Burgemeester Kroon heeft bij zijn afweging om tot sluiting van de woning over te gaan het structurele karakter van de geconstateerde overlast betrokken en het ontbreken van zicht op verbetering. Met betrokkene zijn diverse gesprekken gevoerd door de gemeente en de politie.’
Zie hier.