Veiligheidsprogramma Rotterdam: aanpak (huiselijk) geweld en hennepkweek

De gemeente Rotterdam heeft een nieuw veiligheidsprogramma gepresenteerd. Centraal daarbinnen staat de doelstelling dat in 2014 geen onveilige wijken in Rotterdam te vinden zijn. Ook wordt ingezet op reductie van huiselijk geweld, geweld tegen overheidspersoneel en hennepteelt. De website van de gemeente meldt het volgende:

‘In Rotterdam zijn in 2014 geen onveilige en probleemwijken meer, is het stedelijke veiligheidscijfer minimaal een 7+ en voelt tachtig procent van alle Rotterdammers zich veilig in de eigen buurt.  Dat staat in het vijfjarenactieprogramma 2010 – 2014 ‘Vertrouwen in veiligheid, meedoen in de stad’ dat de Gemeenteraad op 25 februari jl. heeft vastgesteld. Burgemeester Ahmed Aboutaleb over het nieuwe actieprogramma Veiligheid: “We gaan weer een stap verder met het veiliger maken van onze stad. Repressie en preventie blijven stevig hand in hand gaan, maar we zoeken ook nieuwe wegen om Rotterdam veiliger te maken en te houden. Zo betrekken we Rotterdammers actiever bij de veiligheid in hun straten en wijken.”

In het actieprogramma staat hoe Rotterdam de komende jaren de veiligheid verder gaat verbeteren. Gebiedsgericht werken staat daarbij centraal. Wijken krijgen een wijkprofiel gebaseerd op cijfers uit onder andere de sociale en de veiligheidsindex. Sneller ingrijpen, voordat wijken achteruitgaan, wordt zo beter mogelijk. Het actieprogramma is mede tot stand gekomen op basis van gesprekken met vele Rotterdammers: onderwijzers, hulpverleners en medewerkers van RET, Roteb en Stadstoezicht.

Om de oorzaken van onveiligheid duurzaam aan te pakken, is meer nodig dan de inzet van politie en justitie. De verbinding met partijen die op sociaal, fysiek en economisch terrein in de stad actief zijn moet steviger worden. Van de kwaliteit van de buitenruimte tot de bestrijding van voortijdig schoolverlaten; het heeft invloed op de veiligheid. In het actieprogramma staan ook maatregelen om geweld aan te pakken. Tussen geweld en het gebruik van drugs en alcohol ligt bijvoorbeeld vaak een relatie. Het aanbod van drugs moet daarom verder afnemen. Coffeeshops worden tien keer per jaar gecontroleerd. De politie gaat bij geweldsincidenten registreren of er sprake is van drugs- en alcoholgebruik. Jaarlijks komt er een monitor over het gebruik, overlast en aanbod van soft drugs.

Met het actieprogramma kiest het Rotterdamse gemeentebestuur wederom voor meetbare ambities. Zo moet bij meldingen van huiselijk geweld in 80 % van de gevallen een passende aanpak volgen voor slachtoffers en daders, moet het aantal geweldsincidenten tegen overheidsmedewerkers met 25% worden teruggedrongen en volgt op elke ontmanteling van een hennepkwekerij het verhalen van de kosten. In totaal is voor het actieprogramma € 112 miljoen gereserveerd.’

Zie hier. Klik hier voor het veiligheidsprogramma.