Burgemeesters sluiten op basis van 13b Opiumwet woningen vanwege drugshandel en hennepteelt

Opiumwet sluitingBurgemeesters hebben op grond van artikel 13b Opiumwet de bevoegdheid om woningen te sluiten vanwege drugshandel en hennepteelt. Dat wordt wederom bevestigt in een uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. De vondst van een grote hoeveelheid henneptoppen, sealbags en een plak hasjiesj is voldoende om een woning te kunnen sluiten. De persoonlijke verwijtbaarheid van de bewoner is niet van belang voor de sluiting.De Rechtbank Oost-Brabant acht een 13b Opiumwet-sluiting van een woning wegens de aanwezigheid van een hennepkwekerij niet in strijd met artikel 8 EVRM of het Verdrag inzake de rechten van het kind (IVRK).

Zie ECLI:NL:RVS:2013:1514

ECLI:NL:RBOBR:2013:4458