Cafetaria acht weken gesloten na vechtpartij en overtreding sluitingstijd

De burgemeester van Eindhoven sluit op grond van de APV een cafetaria nadat twee maal een vechtpartij heeft plaatsgevonden en de sluitingstijden zijn overtreden. Er zou daardoor sprake zijn van een verstoring van de openbare orde. De voorzieningenrechter gaat daarmee akkoord:

20.  Naar voorlopig oordeel komt verweerder op basis van artikel 2.3.1.5 van de APV de bevoegdheid toe de cafetaria te sluiten. Hiertoe overweegt de voorzieningenrechter als volgt.

21.  Uit de door verweerder overgelegde stukken kan het volgende worden afgeleid:
– op 1 mei 2011 heeft een portier van de cafetaria voor de deur van de cafetaria een bezoeker van de cafetaria geslagen;
– op 9 mei 2011 hebben personeelsleden van de cafetaria voor de deur van de cafetaria bezoekers van de cafetaria geslagen, geduwd en geschopt. [bestuurder van de exploitant] was hierbij aanwezig, maar heeft niet ingegrepen.
– op 9 mei 2011 is de in de APV bepaalde sluitingstijd overtreden;
– op 13 augustus 2011 is de in de APV bepaalde sluitingstijd overtreden.

22.  Er bestaat geen grond voor het oordeel dat verweerder het incident op 1 mei 2011 en de overtredingen van de sluitingstijd op 9 mei 2011 en 13 augustus 2011 niet als verstoring van de openbare orde heeft kunnen aanmerken. Verweerder heeft er in dit verband terecht op gewezen dat alleen al het langer openblijven van de cafetaria de openbare orde bedreigt (vergelijk de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de raad van State (hierna: Afdeling) van 23 mei 1995, LJN: AN4389).

Zie LJN: BU5502.